Obisk generalnega ministra frančiškanov fr. Michaela Anthonyja Perryja v Sloveniji

18.10.2017 Cerkev na Slovenskem Redovništvo
Generalni minister Reda manjših bratov – frančiškanov fr. Michael Anthony Perry OFM - Foto: www.ofm.org Generalni minister Reda manjših bratov – frančiškanov fr. Michael Anthony Perry OFM - Foto: www.ofm.org

Slovensko frančiškansko provinco sv. Križa bo od srede, 18. do nedelje, 22. aprila 2017, obiskal generalni minister Reda manjših bratov – frančiškanov fr. Michael Anthony Perry OFM.

Prvi dan obiska se bo ustavil na Kostanjevici pri Novi Gorici, zvečer pa bo možno srečanje z njim na Sveti Gori, kjer bo sv. maša ob 17. uri. Drugi dan se bo ustavili v Nazarjah, kjer se bo srečal tudi s sestrami klarisami, zvečer pa bo ob 19. uri sv. maša v Mariboru.
Tretji dan bo obiskal Kamnik in Brezje, zvečer pa bo sv. maša ob 19. uri v Ljubljani na Tromostovju. Četrti dan bo preživel v Ljubljani, kjer se bo srečal z ljubljanskim nadškofom metropolitom msgr. Stanislavom Zoretom OFM.

Generalni minister v šestletnem mandatu obišče vse redovne province. V Slovenijo prihaja, da bi potrdil in utrdil zavest in zavezanost k frančiškanskemu življenju po Vodilu in Konstitucijah ter poslanstvo v Cerkvi, tako vesoljni kot krajevni. Leta 2012 je Slovenijo obiskal tedanji generalni minister fr. José Rodríguez Carballo OFM.


Služba generalnega ministra OFM

Sv. Frančišek Asiški v Vodilu OFM pravi: »Bratje morajo vedno imeti enega izmed bratov tega reda za generalnega ministra in služabnika vsega bratstva« (FPVod 8,1). Generalni minister je manjši brat, ki opravlja službo vrhovnega predstojnika celotnega Reda manjših bratov, je glava in oče Reda.

Sv. Frančišek z besedo, predvsem pa s svojim življenjem, pričuje in poudarja, da je prva naloga in dolžnost ministra, tako generalnega kot provincialnega, služiti bratom, umivati jim noge, kakor Jezus svojim učencem; najprej je torej služabnik in šele nato predstojnik in kot predstojnik minister, torej strežnik.

Generalni minister je vez med brati Reda in »sveto rimsko Cerkvijo« z »gospodom papežem« na čelu. On je tisti, ki v imenu vseh bratov Redaizpoveduje popolno pokorščino sveti Cerkvi in njenim naukom in od nje dobiva poslanstvo za Red.

Kot predstojniku mu je naložena tudi skrb za opominjanje in poboljšanje bratov. Neposredno nanj se lahko kadar koli obrne kateri koli brat Redain ga prosi za nasvet, pomoč ali razsodbo. Frančišek, kadar le more, opominja svoje brate, naj bodo pokorni svojim predstojnikom, posebej zmeraj omeni generalnega ministra. Generalnega ministra volijo bratje, zbrani na generalnem kapitlju redno vsakih šest let. Z naslednjim kapitljem služba preneha, lahko pa je isti brat še enkrat izvoljen za dobo šestih let. Generalnemu ministru pri njegovem delu pomagajo generalni vikar, generalni tajnik ter generalni definitorij (svet bratov).


Predstavitev Reda manjših bratov (OFM) in Slovenske frančiškanske province sv. Križa

Ob koncu leta 2015 je bilo po svetu 13.513 bratov frančiškanov, od teh je bilo 9.273 duhovnikov. Redu pripadajo tudi 4 bratje kardinali, 21 nadškofov in 95 bratov škofov.

Frančiškani so navzoči v 113. državah.

Red manjših bratov (OFM – Ordro Fratrum Minorum) je sestavljen iz 100 provinc, 7 avtonomnih kustodij, 7 odvisnih kustodij, 14 konferenc provincialnih ministrov in 3 zvez konferenc (Azija/Oceanija: FCAO; Latinska Amerika: UCLAF; Evropa: UFME).


Bratje frančiškani v Sloveniji

Bratje frančiškani so evangelizacijsko bratstvo, ki je edini način njihovega življenja in oznanjevanja. Bratsko ljubezen se trudijo pokazati v konkretnem delu, soodgovornosti, organiziranosti, povezovanju, opogumljanju, ... Redovne zaobljube so znamenje zvestobe skupnosti in preroškega navdiha za ustvarjalno uresničevanje evangelizacije. Evangeljski način življenja je pri Frančišku povezan s kontemplacijo. Praznovanje evharistije, molitvenega bogoslužja in druge pobožnosti se spreminjajo v oznanjevanje evangelija.

Frančiškani naj bi v Ljubljano prišli že od leta 1233, 7 let po Frančiškovi smrti. Za letnico ustanovitve province, ki je odtlej doživela vrsto sprememb in premikov, velja leto 1517. V sedanjem obsegu je bila provinca preoblikovana leta 1900 in se imenuje Slovenska frančiškanska provinca sv. Križa.

Danes ima provinca 13 samostanov in dve podružni hiši, v ZDA pa en samostan in dve podružni hiši. V lemontskem samostanu ima sedež Slovensko versko središče. Bratje vodijo tudi tri slovenska narodna in kulturna središča v Avstraliji.

 

Več o bratih frančiškanih je na spletni strani http://www.franciskani.si.