Občni zbor Škofijske karitas Ljubljana

19.3.2016 ob 9:00 Ljubljana Karitas, Škofija Ljubljana

»Jezusove besede: "Uboge boste imeli vedno med seboj!" so namenjene tudi meni. Ko se srečujem z ljudmi, ki potrebujejo pomoč, pogosto začutim njihovo stisko, hkrati pa tudi veselje. Vedo, da ne bodo odšli praznih rok, čutijo se sprejeti. Ne vem, kaj si mislijo o ljudeh, ki jim prostovoljno pomagamo. Gotovo pa vedo, da to delamo v imenu Nekoga, ki je Ljubezen sama. Prav v naših dejanjih ta Ljubezen dobi človeški obraz,« je zapisal prostovoljec Župnijske karitas Lj.- Marijino oznanjenje.

V soboto, 19. marca 2016 se bodo prostovoljci iz ljubljanske škofije zbrali na letnem občnem zboru Škofijske karitas Ljubljana. Slovesna maša v ljubljanski stolnici se bo začela ob 9. uri, glavni mašnik bo ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore. Občni zbor bo potekal pod geslom: Gospod govori: »Moje srce se v meni obrača, moja notranjost v usmiljenju gori« (Oz 11,8). Dogajanje se bo nadaljevalo v dvorani Teološke fakultete. Osrednji del bomo namenili predavanju dr. Stanka Gerjolja z naslovom Travmatične posledice zamolčanih bolečin ter poročilom o delovanju Župnijskih in Škofijske karitas v preteklem letu. Dogajanje bosta popestrila nastopa Komornega zbora Limbar iz Moravč in nastop Andreje Lazar, ki bo predstavila glasbeni venček na kljunasti flavti.


Povzetek poročila o delovanju Škofijske karitas Ljubljana v letu 2015

Škofijska karitas Ljubljana nudi psihosocialno pomoč družinam in posameznikom, svetovalnica na ŠKL deluje že od leta 1995, v zadnjih letih pa smo svetovalno dejavnost obogatili z izvajanjem mediacije. Tako svetovalna kot materialna pomoč vključujeta vse družbene skupine, družine, posameznike, otroke, starejše, bolne in invalide, begunce, tujce in azilante. V okviru materialne pomoči pomagamo z rednimi prehrambnimi paketi in pralnim praškom, s plačilom položnic za nujne življenjske stroške, v jesenskem času pa v okviru akcije Družina pomagamo pri nakupu kurjave. Samo na Škofijski karitas smo v letu 2015 za nakup hrane namenili 226.535,45 € sredstev, razdelili za 350.000,00 € podarjene hrane, za 199.988,30 € hrane iz intervencijskih zalog EU ter 95.685 kg jabolk v vrednosti 66.979,50 €. Skupno je to pomoč prejelo 25.658 prejemnikov. Pomoči pri plačilu položnic je bilo deležnih 798 družin iz 70-ih ŽK, skupna vrednost pomoči je znašala 104.428,00 €, iz sredstev, zbranih po namenu za točno določene stiske in družine, smo še dodatno pomagali v višini 20.688,19 €, pomoč pri nakupu kurjave v višini 59.600,00 € pa je v okviru akcije Družina prejelo 276 družin in posameznikov iz 58 ŽK.

Vsako leto priskočimo na pomoč tudi pri nakupu šolskih potrebščin. S 108.250,00 € smo olajšali vstop v novo šolsko leto 1.071-im družinam oziroma 2.230-im šolarjem in jim s pomočjo ŽK razdelili še 15.000 podarjenih zvezkov. Dodatno pomoč so otroci prejeli tudi preko programa Botrstvo, višina pomoči je bila 3.299,84 €. V poletnih mesecih smo 18 družinam omogočili skupne počitnice na morju, letovanja otrok pa je udeležilo 56 otrok in mladostnikov.

Pod okriljem Škofijske karitas Ljubljana sta potekala tudi zimski in poletni tabor za slepe, podprli smo delovni tabor dijakov Škofijske klasične gimnazije v Bosni ter sofinancirali sarajevsko ljudsko kuhinjo.

V zdnjih letih veliko pozornosti namenjamo izobraževanju prostovoljcev. V pomladanskem in jesenskem času na treh lokacijah potekajo četrtkovi izobraževalni večeri z zanimivimi predavatelji, v začetku januarja vsako leto organiziramo izobraževalno srečanje za prostovoljce iz vse škofije, redno potekata tudi Prvi socialni pogovor in Tečaj domače nege. Zanimiv program izvajamo v okviru počitnic za starejše prostovoljce v Portorožu, veliko zanimanje pa je bilo tudi za izobraževanje na temo Svetovalna pomoč v obliki vikend seminarjev, ki ga je vodil dr. Stanko Gerjolj. Izobraževanje bomo na željo udeležencev nadaljevali v obliki dveletnega šolanja.

V ljubljanski nadškofiji je v letu 2015 delovalo 124 Župnijskih karitas s 3.788-imi prostovoljci, ki so skupaj s prostovoljci, ki delujejo v skladiščih in prostorih ŠKL, opravili 207.855 ur prostovoljnega dela. Če bi njihovo delo ovrednotili bi to skupaj zneslo 1.906.748,00 €, kar bi zadostovalo za 99 zaposlenih.

Z lastnimi sredstvi so pomagale tudi Župnijske karitas, in sicer je njihova pomoč družinam znašala 328.814,03 €, pomoč posameznikom 68.168,66 €, pomoč otrokom 100.222,25 €, pomoč brezdomcem pa 68.067,00 € (skupno so jih oskrbovale 541) in pomoč starejšim 81.358,91 €. Srečanj za starejše v organizaciji ŽK se je skupaj udeležilo 5.504 oseb, prostovoljci pa so na domu ali v domovih za ostarele obiskali 11.676 starostnikov, kar je 37.245 obiskov v vsem letu.

Tako je celotna realizirana pomoč s strani Škofijske karitas Ljubljana ter Župnijskih karitas v letu 2015 znašala 2.243.422,25 € (vključno s hrano iz intervencijskih zalog EU, jabolki iz ruskega embarga, podarjeno hrano, podarjenimi zvezki in šolskimi potrebščinami ter oblačili).

Različnih oblik pomoči, tako materialne kot nematerialne, je bilo deležnih 48.428 oseb.