Novo vodstvo ZSKSS

11.3.2017 Duhovno gibanje, Laik
Generalni duhovni asistent je postal Janez Kobal, župnik v Izoli - Foto skavt.net Generalni duhovni asistent je postal Janez Kobal, župnik v Izoli - Foto skavt.net

V soboto, 11. marca 2017, smo skavti imeli volitve, na katerih smo volili vodstvo (izvršni odbor, nadzorni odbor, častno razsodišče) organizacije za naslednja 3 leta.

Načelnik in načelnica ostajata Žiga Kovačič in Irena Mrak Merhar. Njuna naloga je zastopanje ZSKSS v zunanji In notranji javnosti, vodenje dela izvršnega odbora, nadzor strokovne službe in tekoče poslovanje v ZSKSS, odgovarjanje za zakonito delovanje ZSKSS ter zagotavljanje javnosti dela in posredovanje informacij o delu ZSKSS.

Generalni duhovni asistent je postal Janez Kobal. Skrbel bo za povezanost ZSKSS s Cerkvijo na Slovenskem ter povezanost in obveščenost vseh duhovnih asistentov. Spremljal in spodbujal bo člane izvršnega odbora pri njihovi osebni rasti kot tudi pripravljal duhovne dele srečanj izvršnega odbora.

Poverjenika za program sta postala Tjaša Sušin in Tadej Uršič. Poverjeništvo za program podpira člane in članice ZSKSS pri izvajanju skavtskih dejavnosti. Poverjeništvo sestavljajo državna vodstva starostnih skupin ali vej (bobri in bobrovke, volčiči in volkuljice, Izvidniki in vodnice, popotniki in popotnice), trop za okoljsko vzgojo in trop za Luč miru iz Betlehema.

Sara Petrovčič je prevzela funkcijo poverjenice za usposabljanje. Poverjeništvo za usposabljanje skrbi za usposabljanje in imenovnje voditeljev, za zadostno število trenerjev in iskanje usposobljenih odgovornih voditeljev tabornih šol, spremlja razvoj in pripravo vizije usposabljanja voditeljev, za posodabljanje sheme usposabljanja v ZSKSS, za oblikovanje sistema pravočasnih in dobro načrtovanih tabornih šol ter načrtuje in pripravlja tematska usposabljanja, ki odgovarjajo na potrebe voditeljev.

Poverjenik za gospodarstvo, ki skrbi za  materialno in finančno delovanje ZSKSS, Skavtarnico (skavtsko trgovino), upravljanje in razvoj skavtskih objektov, nakupe dodatne opreme ter iskanje novih finančnih virov, je postal Luka Tuta.

Poverjenica za odnose z javnostmi ostaja Ana Špes, ki bo skrbela za dobre odnose in pozitivno podobo ZSKSS ter skavtstva v vseh javnostih. 

Nov poverjenik za podporo voditeljem je Nejc Kurbus. Naloga poverjeništva za podporo voditeljem je nuditi podporo voditeljem v stegih in na državni ravni, sodelovanje z regijskimi odbori (mariborska, ljubljanska in primorska regija) ter skrb za sodelovanje z nekdanjimi in podpornimi člani ZSKSS. 

Poverjenica za mednarodne odnose ostaja Urška Mali Kovačič. Poverjeništvo za mednarodne odnose pripravlja in izvaja strategijo sodelovanja z mednarodnimi skavtskimi organizacijami, kot sta WAGGGS in WOSM, pripravlja in izvaja strategijo navezovanja odnosov z drugimi organizacijami. Skrbi za promocijo mednarodne razsežnosti v ZSKSS in za usposabljanje voditeljev na mednarodni ravni. Pripravlja mednarodne skavtske aktivnosti in se udeležuje mednarodnih konferenc ter sprejema goste iz tujine in zanje pripravlja aktivnosti. 

V nadzorni odbor so bili izglasovani Luka Novak (predsednik), Aleš Jekovec in Marko Puškarič. Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno in gospodarsko delovanje v ZSKSS, pregleduje blagajniško delovanje ZSKSS in o tem poroča na Svetu ZSKSS. Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen. Svoje delo opravlja v skladu s statutom ZSKSS in drugimi pravnimi akti ZSKSS ter veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

V častnem razsodišču bodo delovali predsednik Luka Tul, Patricija Slakan Vujasinović in Viviana Ganzitti. Častno razsodišče presoja skladnost ravnanj organov, članov in drugih institucij v ZSKSS. Deluje v skladu z veljavno zakonodajo in veljavnimi akti ZSKSS. Pri svojem delu je samostojno in neodvisno.

Vir: www.skavti.si