Novo vodstvo Šolskih sester de Notre Dame

21.10.2017 Marriottsville, MD, ZDA Redovništvo

V soboto, 21. oktobra 2017, so Šolske sestre de Notre Dame na generalnem kapitlju izvolile novo vodstvo.

V službo generalnega sveta za dobo šestih let, 2018 - 2024, so bile izvoljene izvoljene:

  • sestra Roxanne Schares (iz Afriške province), generalna predstojnica,
  • sestra Inês Camiran (iz province Latinska Amerika in Karibi), generalna svetovalka/vikarica,
  • sestra Julianne Lattner (iz province Atlantic-Midwest), generalna svetovalka,
  • sestra Carolyn Anyega (iz Afriške province), generalna svetovalka,
  • sestra Martina Radež (iz Slovenske province), generalna svetovalka ter
  • sestra Kathleen Storms (iz province Central Pacific), generalna svetovalka.

Sestre, udeleženke generalnega kapitlja, se vsem zahvaljujejo za molitveno podporo posebej v času volitev. Prevzem službe novoizvoljenega generalnega sveta bo 20. januarja 2018 v generalni hiši v Rimu, v Italiji.

Šolske sestre de Notre Dame