Evropske komisije Pravičnost in mir: Neprepustna meja bi povzročila veliko škodo

11.2.2018 Belfast, Severna Irska Evropa, Komisija Pravičnost in mir, Mir
Člani srečanja tajnikov evropskih komisij Pravičnost in mir Člani srečanja tajnikov evropskih komisij Pravičnost in mir

»Neprepustna meja bi povzročila veliko škodo,« je sporočilo, ki ga je petindvajset tajnikov evropskih komisij Pravičnost in mir poneslo domov z letnega srečanja, ki je od 9. do 11. februarja 2018 potekalo na Severnem Irskem.

Pogovori z mirovniki, Cerkvijo in političnimi voditelji na srečanju so bili usmerjeni v morebitne posledice brexita na Velikonočni sporazum iz leta 1998. Mrežo Pravičnost in mir, ki deluje na temeljih katoliškega družbenega nauka, sestavlja več kot trideseti nacionalnih komisij. Luksemburški nadškof Jean-Claude Hollerich je predsednik mreže katoliških ustanov, ki se udejstvujejo raziskovanja ter javnih razprav o zadevah, povezanih s socialno pravičnostjo, zagotavljanjem miru in varovanjem okolja.

Med sogovorniki so bili med drugim severnoirska profesorica in nekdanja političarka Monica McWilliams, prezbiterijanski duhovnik dr. Ken Newell, zgodovinar dr. Eamon Phoenix, predstojnica samostana Sester adoracije v Belfastu, mati Mary Josephine, Ed Petersen (The Clonard Peace and Reconciliation Mission) in škof Noel Treanor iz škofije Down and Connor.

Osrednji govornik na srečanju je bil nekdanji župan Belfasta in član severnoirske skupščine, Alban Maginness. Razložil je pomembnost Velikonočnega sporazuma iz leta 1998, ki je bil mejnik v mirovnem procesu na Severnem Irskem. Sporazum vsebuje določbe glede statusa Severne Irske v Združenem kraljestvu ter odnosov med Severno Irsko in Republiko Irsko. Navdih zanj je bil proces evropskega vključevanja, zasnovan pa je bil na podlagi dejstva, da sta tako Republika Irska kot Združeno kraljestvo članici Evropske unije. Zaradi brexita se je tako pojavila nevarnost, da sporazum izgubi temelje.

Vrnitev neprepustne meje med Irsko in Severno Irsko bi škodila predvsem gospodarstvu in politični stabilnosti na Severnem Irskem. Takšen izid bi bil veliko tveganje za porušenje miru in sprave, kar bi lahko vplivalo na višjo stopnjo nasilja med skupnostmi. Potrebna je torej natančna, jasna in nedvoumna rešitev, s katero bi se izognili možnosti neprepustne meje. Sodelujoči na srečanju predstavnikov komisij Pravičnost in mir so se dogovorili, da bodo to sporočilo prenesli na nacionalno raven in na raven evropskega političnega vodstva.

Druge točke na dnevnem redu srečanja komisij Pravičnost in mir so bile sprejetje izjave o kritični situaciji na severu Sirije, odločitev o tesnejšem sodelovanju z Globalnim katoliškim gibanjem za podnebje in močnejši ekumenski odnosi. Zaradi prihajajočih evropskih volitev leta 2019 bo Konferenca Pravičnost in mir Evropa svojo delo posvetila štirim prednostnim področjem: izvozu orožja članic EU, spoštovanju človekovih pravic s strani multinacionalnih podjetij, ustreznim delovnim pogojem in življenjskim pogojem za migrante delavce v EU ter zmanjšanju odpadne hrane na enotnem evropskem trgu.

 

Dodatne informacije dobite na e-pošti: [email protected] ali na tel. +3368017942.