Navodilo glede zaupnosti primerov

Foto: CTV Foto: CTV

Papež Frančišek je med avdienco, ki jo je odobril namestniku za splošne zadeve državnega tajništva nadškofu msgr. Edgarju Peñi Parri 4. decembra 2019, določil izdati navodilo Glede zaupnosti pravd, ki je priloženo temu reskriptu in je njegov sestavni del.

Sveti oče je odločil, da ima to trdno in stalno veljavo, ne glede na kakršnokoli nasprotno stvar, četudi bi bila ta vredna posebne omembe, da se razglasi z objavo v L'Osservatore Romanoin in stopi takoj v veljavo ter se nato objavi še v uradnem komentarju Acta Apostolicae Sedis

kardinal Pietro Parolin, državni tajnik

NAVODILO
Glede zaupnosti pravd

1. Pod papeško tajnostjo niso ovadbe, postopki in odločitve glede kaznivih dejanj iz:

a) 1. člena motuproprija Vi ste luč svetaz dne 7. maja 2019;

b) 6. člena Določil glede hujših kaznivih dejanj, pridržanih sodbi Kongregacije za nauk vere, kot izhajajo iz motuproprija Varovanje svetosti zakramentovsv. Janeza Pavla II., z dne 30. aprila 2001 in iz nadaljnjih sprememb.

2. Odprava papeške tajnosti velja tudi v primerih, ko so bila ta kazniva dejanja storjena skupaj z drugimi kaznivimi dejanji.

3. V pravdah iz točke 1, se informacije obravnava tako, da se zagotovi varnost, integriteta in zaupnost v smislu kanonov 471, 2° ZCP in 244 § 2, 2° ZVCP, z namenom zaščite dobrega imena, podobe in zasebnosti vseh vpletenih oseb.

4. Službena tajnost ne ovira izpolnjevanja dolžnosti v vseh krajih, ki so določeni z državnimi zakoni, vključno z morebitno dolžnostjo prijave, kakor tudi izvršitev pravnomočnih zahtev državnih sodnih oblasti.

5. Tistemu, ki je podal prijavo, osebi, ki trdi, da je bila prizadeta in pričam, se ne more naložiti nikakršna obveza molčečnosti glede dejstev iz pravde.

 

Vir: kanonist.eu