Najpogostejša vprašanja in odgovori za katoličane ob epidemiji COVID19

15.3.2020 Slovenija COVID19, Pastorala, SŠK
Vir: libguides.ncirl.ie Vir: libguides.ncirl.ie

Slovenski škofje so sprejeli izredne ukrepe za preprečevanje virusnih okužb in širjenja COVID19, ki so stopili v veljavo 13. marca 2020. Glede na zaostrene razmere, po posvetu s strokovnjaki in z željo, da se zaščiti zdravje in življenja vernikov, so škofje določili, da so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja.

V nadaljevanju vam posredujemo odgovore na najpogostejša vprašanja, ki smo jih prejeli na Slovenski škofovski konferenci na temo odpovedi bogoslužja in epidemije COVID19. 


Sveta maša

Kdaj bodo svete maše v cerkvah?
V izogib širjenju COVID19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja. Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov. Somaševanje duhovnikov in skupno obhajanje ni dovoljeno.

Vse svete maše so odpovedane dokler ne bo preklicana epidemija. Ocenjujemo, da bogoslužja v cerkvah ne bo vsaj do maja.

Kje lahko spremljam sveto mašo na TV oz. spletu?
Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila.

Kaj je duhovno obhajilo in kako ga prejmem?
Če nikakor ni mogoče, da bi sodelovali pri sveti maši in prejeli sveto obhajilo, je primerno, da ga prejmemo v duhovni obliki.

Kako naj verniki preživimo čas epidemije, če ne moremo obiskovati cerkva in biti pri sv. maši?
Vsi verniki se morajo preventivno samoizolirati ter posvetiti čas molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvenega osebja in čim prejšnji konec epidemije.

Ali je mišljeno pri prepovedi maševanja ob prisotnosti laikov tudi če duhovnik mašuje v zasebnem krogu, npr. doma skupaj s svojimi domačimi ali prijatelji?
Škofje so določili, da morajo duhovniki do nadaljnjega sami maševati. Somaževanje in maševanje v navzočnosti vernikov (sorodnikov, prijateljev, članov duhovnih gibanj) je izrecno prepovedano. Vsaka takšna sv. maša, glede na trenutne razmere, predstavlja visoko tveganje za okužbo in širjenje epidemije.

Kaj naj naredim, če v naši župniji duhovnik še vedno javno mašuje z verniki?
V tem primeru obvestite škofijo, ki bo kontaktirala duhovnika in od njega zahtevala upoštevanje navodil slovenskih škofov.

Kako poteka sveta maša brez udeležbe ljudstva?
Ker Cerkev posebej priporoča, naj duhovnik vsak dan mašuje (kan. 904 ZCP), to je tudi, ko potuje, ko v župniji nima nikogar, ki bi mu stregel ali bil samo navzoč pri maši oz. v izrednih razmerah, je obred obhajanja sv. maše nekoliko prilagojen. Gre namreč za situacijo, v kateri je dovoljeno določene sestavine obreda izpustiti.
OBHAJANJE EVHARISTIJE BREZ LJUDSTVA

Obstajajo kakšna navodila za diakone? Je lahko poleg? Lahko pomagam kot diakon pri liturgiji župniku, npr. velikonočna vigilija?
V času epidemije duhovniki mašujejo sami, to pomeni brez diakonov.

Glede na oddaljenost kora od duhovnika, ali je lahko pri sv. maši, še posebej, če se le-ta prenaša preko spleta, prisoten organist?
Organist je lahko prisoten z duhnikovim dovoljenjem in ob upoštevanju vseh državnih in cerkvenih določil.

Ali lahko duhovniki v velikem tednu somašujejo pri mašah brez vernikov?
Duhovniki, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, lahko  v velikem tednu in na veliko noč skupaj obhajajo obrede in sv. maše.

Koliko časa bodo cerkve zaprte in kdaj bodo dovoljene svete maše z navzočnostjo vernikov?
Cerkve bodo zaprte do konca epidemije. V tem času ne bo svetih maš z ljudstvom.


Zakramenti (obhajilo, krst, spoved, poroka, bolniško maziljenje)

Ali lahko krstimo svojega otroka?
Vsi krsti so odloženi za čas po koncu epidemije. V smrtni nevarnosti lahko krsti vsak človek, pri tem mora upoštevati naslednja navodila:
Katoliška cerkev uči, da je krst potreben za zveličanje tistim, ki jim je bil evangelij oznanjen in imajo možnost prositi za ta zakrament. Redna delivca krsta sta škof in duhovnik, lahko pa tudi diakon. Ko preti smrtna nevarnost more krstiti vsak človek, če le ima namen storiti to, kar dela Cerkev. Glavo kandidata tri krat oblije z vodo (ni potrebno, da je blagoslovljena) in izreka krstni obrazec: »Jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.« Če ni neposredne smrtne nevarnosti, tisti, ki krščuje, najprej moli vero, nato otroka oz. kandidata oblije z vodo in pri tem izgovarja krstni obrazec. Če pa oseba že umira, opustimo vse druge obrede, krstitelj samo otroka oblije z vodo in obenem izgovarja običajne besede. Če je mogoče, naj bi bila pri krstu še kakšna druga priča. Če otrok (bolnik) ozdravi, se opravi sprejem že krščenega otroka v cerkvi, pri katerem se opravi celoten krstni obred brez samega krsta.

Zanima me, kako pa bo z podelitvijo zakramenta sv. birme? V naši župniji bi jo imeli konec aprila in glede na situacijo bo verjetno prestavljeno?
Do preklica je podeljevanje vseh zakramentov prepovedano oz. močno omejeno, tudi sv. birme. Škofija bo glede na razmere v državi pravočasno sporočila župniku, če bo predviden termin ostal ali bo podelitev zakramenta sv. birme prestavljena na drug datum.

Kdaj sem bova lahko cerkveno poročila?
Vse poroke so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so poroke samo v smrtni nevarnosti, v tem primeru se obrnite na najbližjega duhovnika.

Kje lahko prejmem zakrament spovedi v času epidemije?
Podeljevanje zakramenta sprave je do nadaljnjega odpovedano. Duhovniki imajo prepoved spovedovanja do preklica. Samo v smrtni nevarnosti duhovnik lahko podeli zakrament bolniškega maziljenja, v tem primeru se obrnite na najbližjega duhovnika.

Ali je dovoljeno spovedovanje po telefonu?
Spovedovanje po telefonu, preko spleta ali druge digitalne oblike je izrecno prepovedano.

Zakaj spoved po telefonu ni dovoljena?
Spovedovanje po telefonu, internetu oz. pošti ni dovoljeno zaradi odsotnosti tajnosti (vsem tem sredstvom je mogoče prisluškovati). Duhovniki in verniki so dolžni to normo spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved; v izrednih razmerah pa je po odločitvi krajevnih škofov možna tudi skupna odveza. Duhovnik lahko verniku, ki je v smrtni nevarnosti, podeli zakrament bolniškega maziljenja, ki odpusti vse grehe. Pri tem je pomembno, da sta duhovnik in vernik (bolnik) ustrezno zaščitena. Duhovnik se glede zaščitne opreme obrne na zdravstveni zavod oz. civilno zaščito.

Glede prepovedi spovedovanja razen v smrtni nevarnosti, me zanima, ali nismo v času epidemije vsi v smrtni nevarnosti? 
V tem trenutku nismo vsi v neposredni smrtni nevarnosti, zato verniki lahko s sveto spovedjo počakajo na konec epidemije oz. na navodila škofov. Bolniki oz. verniki, ki se znajdejo v smrtni nevarnosti naj se osebno ali preko svojcev po telefonu obrnejo na domačega župnika. Bolnik, ki se mu je bolezen zelo poslabšala ali je v resnem zdravstvenem stanju lahko v takšnih primerih prejme sv. bolniško maziljenje, s katerim so mu odpuščeni vsi grehi.

Kaj je to nujen krst, poroka? Kaj je "smrtna nevarnost"?
Vsi krsti so odloženi za čas po koncu epidemije. V smrtni nevarnosti lahko krsti vsak človek, pri tem mora upoštevati naslednja navodila: Katoliška cerkev uči, da je krst potreben za zveličanje tistim, ki jim je bil evangelij oznanjen in imajo možnost prositi za ta zakrament. Redna delivca krsta sta škof in duhovnik, lahko pa tudi diakon. Ko preti smrtna nevarnost more krstiti vsak človek, če le ima namen storiti to, kar dela Cerkev. Glavo kandidata tri krat oblije z vodo (ni potrebno, da je blagoslovljena) in izreka krstni obrazec: »Jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.« Če ni neposredne smrtne nevarnosti, tisti, ki krščuje, najprej moli vero, nato otroka oz. kandidata oblije z vodo in pri tem izgovarja krstni obrazec. Če pa oseba že umira, opustimo vse druge obrede, krstitelj samo otroka oblije z vodo in obenem izgovarja omenjene besede. Če je mogoče, naj bi bila pri krstu še kakšna druga priča. Če otrok (bolnik) ozdravi, se opravi sprejem že krščenega otroka v cerkvi, pri katerem se opravi celoten krstni obred brez samega krsta.

Moral bi se poročiti cerkveno, civilno sem že poročen. Kdo bo povrnil stroške priprave in vplačane takse?
Vse poroke so do nadaljnjega preložene. Vplačana taksa za poročni zapisnik ostane veljavna.

Kako naj duhovnik podeli bolniško maziljenje v primeru smrtne nevarnosti (umirajočega bolnika)?
V izrednih navodilih škofov je zapisano, da duhovnik lahko podeli maziljenje v smrtni nevarnosti pod pogojem, da sta on in bolnik ustrezno zaščitena. Konkretno to tudi pomeni, da ima duhovnik pri podeljevanju zakramenta rokavice. Z vidika veljavnosti je dovolj, da je bolnik maziljen samo na enem mestu telesa (vseeno katerem – podobno kot ob prometni nesreči, ko so morda celo in roke tako poškodovane, da jih ni mogoče maziliti). Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele in druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb.
Navodila duhovnikom: Bolniško maziljenje v času epidemije COVID-19

Ljudje so v stiski (strah, panika, tesnoba itd.), svojci jim še vedno umirajo, ne morejo k maši, do duhovnikov, spovednikov... kako to Cerkev rešuje oz. namerava reševati in ljudem priti naproti?Vernikom so v pomoč domači župniki, ki so jim dosegljivi po telefonu ali po e-pošti. V zelo resnih situacijah, pri hudo bolnih ali v smrtni nevarnosti verniki se lahko še vedno obrnejo na domačega župnika ali bolnišničnega duhovnika, ki jim bo ob ustrezni zaščiti podelil zakramente. Cerkev je ob ljudeh tudi v tej preizkušnji, vendar z ustreznimi varnostnimi ukrepi. Slovenska karitas s prostovoljci skrbi za pomoč vsem potrebnim. Slovenski redovniki in redovnice so odprli posebne telefonske linije, kamor ljudje lahko pokličejo za osebni pogovor.
Svete maše in bogoslužja so vernikom na voljo preko televizije, radia, spleta in družabnih omrežji. Na spletni strani Slovenske škofovske konference (https://katoliska-cerkev.si/spremljanje-svetih-mas-preko-spleta-radia-in-televizije) se sproti posodablja seznam prenosa sv. maš, križevih potov, adoracije, molitev, katehez za otroke in ostalih dejavnosti, ki jih verniki lahko spremljajo ali opravljajo od doma oz. v družinskem krogu.
Vernikom nudimo možnost, da pošljejo svoja vprašanja, na katera sproti odgovarjamo (https://katoliska-cerkev.si/najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-za-katolicane-ob-epidemiji-covid19 ) ter na tak način ponujamo možnost za pojasnila v primeru dvoma ali nejasnosti.

Zanima nas, kakšen je zdaj stik z verniki, kako se predaja bogoslužje, ali je kakršna koli možnost za sveto obhajilo oz. spoved, kako potekajo pogrebi?
Vernikom so v pomoč domači župniki, ki so jim dosegljivi po telefonu ali po e-pošti. Slovenska Karitas s prostovoljci skrbi za pomoč vsem potrebnim. Slovenski redovniki in redovnice so odprli posebne telefonske linije, kamor ljudje lahko pokličejo za osebni pogovor.
Maše in bogoslužja so vernikom na voljo preko televizije, radia, spleta in družabnih omrežji. Na spletni strani Slovenske škofovske konference (https://katoliska-cerkev.si/spremljanje-svetih-mas-preko-spleta-radia-in-televizije) se sproti posodablja seznam prenosa sv. maš, križevih potov, adoracije, molitev, katehez za otroke in ostalih dejavnosti, ki jih verniki lahko spremljajo ali opravljajo od doma .
Vernikom nudimo možnost, da pošljejo svoja vprašanja, na katera sproti odgovarjamo (https://katoliska-cerkev.si/najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-za-katolicane-ob-epidemiji-covid19 ) ter na tak način ponujamo možnost za pojasnila v primeru dvoma ali nejasnosti.


Pogrebi

Ali so cerkveni pogrebi dovoljeni?
Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanjem navodil pristojnih državnih oblasti. V takšnem primeru svojci po telefonu oz. e-pošti obvestijo domačega župnika in se udeležijo pogreba v najožjem krogu (čim manj udeležencev). Pri tem upoštevajo medsebojno razdaljo 1,5 metra. Pogrebna sveta maša bo lahko darovana po preklicu tega navodila.


Verski dogodki in kateheza

Kdaj se bo začel verouk?
Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj. Kateheti naj starše prosijo, da manjkajočo snov predelajo skupaj s svojimi otroki.

Kdaj bodo odprte župnijske pisarne, škofijski uradi in cerkveni arhivi?
Škofijske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi ostanejo do nadaljnjega zaprti. Verniki se lahko na župnijske urade obrnejo samo po telefonu oziroma e-pošti.

Kdaj bodo odprti cerkveni vrtci, osnovne in srednje šole, Teološka fakulteta UL in Katoliški inštitut in Karitas?
Katoliški vrtci, šole in druge izobraževalne ter karitativne ustanove morajo slediti navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje RS.

Ali lahko verniki obiskujemo samostane redovnic in redovnikov?
Obiski v samostanih so do nadaljnjega odpovedani.

Ali je križev pot na prostem dovoljen?
Javno organizirani križevi poti so izrecno prepovedani. Dovoljena je samo osebna molitev križevega pota v naravi.

Običajno molimo in premišljujemo križev pot v postnem času pred petkovo in nedeljsko mašo. Kaj pa letos? Veliko je molitev, verniki lahko maše spremljajo po televiziji, radiu in na spletnih straneh. Kaj pa križev pot? 
Križev pot je ljudska pobožnost in ga lahko vsak vernik ob primernem času opravi doma. Prav tako bo molitev križevega pota predvajana preko TV, radia in spleta. Informacije najdete na naslednji povezavi: https://katoliska-cerkev.si/spremljanje-svetih-mas-preko-spleta-radia-in-televizije

Ali je že bilo kje rečeno, da bi se morali ljudje v tem času izogibati družinskim praznikom? Danes sem slišala za primer, ko »mora« iti sestra, ki je poleg vsega v rizični skupini (diabetik, starost itd.) domov na praznovanje godu brata in sestre. Prepovedati ji skupnost ne more … in mislim, da je teh primerov več, pa še starejši ljudje so to vsi po vrsti… 
Vsakemu praznovanju se je v času epidemije potrebno odpovedati oz. ga prestaviti saj gre pri tem za visoko tveganje prenosa okužbe. Škofje v izrednih navodilih določajo, da se vsak samoizolira ter posveti čas molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvenega osebja in čim prejšnji konec epidemije. Prav tako pa naj poskrbijo za svoje bližnje. S svojimi sorodniki, prijatelji in sodelavci pa naj komunicirajo po telefonu oz. spletu.

Kako naj kot kristjan preživim dolge dneve epidemije?
Odgovor najdete na: https://katoliska-cerkev.si/duhovne-spodbude-katoliskim-vernikom-v-casu-koronavirusa

Kako bo s praznovanjem cvetne nedelje, bagoslovom jedil in svetim tridnevjem ter praznovanjem velike noči?
Slovenski škofje bodo pravočasno posredovali duhovnikom in vernikom navodila o tem, kako bodo obhajali obrede cvetne nedelje, velikega tedna in velike noči.

Zanima me, ali načrtujete kakšne alternatvne pristope duhovne oskrbe v času epidemije? Najpogostejši način trenutno so prenosi svetih maš, molitev, tudi slavljenja, vlogi duhovnikov. Obstajajo ali bodo vzpostavljeni še drugi (npr. telefonske linije za osebno posvetovanje in podobno)?
Slovenski redovniki in redovnice so odprli posebne telefonske linije, kamor ljudje lahko pokličejo za osebni pogovor (spletna povezava je https://katoliska-cerkev.si/slovenski-redovniki-in-redovnice-v-izrednem-casu-so-na-razpolago-po-telefonu-za-pastoralni-pogovor ). O molitveni podpori preko telefona se dogovarjajo tudi društva, gibanja, posamezne župnije. Slovenski katehetski urad (SKU) redno pripravlja kateheze in molitve za družine in veroučence (spletna povezava https://katoliska-cerkev.si/duhovne-spodbude-katoliskim-vernikom-v-casu-koronavirusa). Verniki se lahko kadarkoli obrnejo po telefonu ali preko e-pošte na svojega domačega župnika.

Bodo tudi duhovniki deležni kakršnekoli organizirane oskrbe z zaščitnimi sredstvi za zaščito pred okužbo?
Duhovniki so z obolelimi lahko vzpostavljeni v neposrednem stiku le takrat, ko bolniku, ki je v smrtni nevarnosti, podeljujejo zakrament bolniškega maziljenja. Za zaščitna sredstva mora poskrbeti duhovnik oz. mu jih priskrbi zdravstvena ustanova, dom za starejše občane oz. civilna zaščita.

Zanima nas, ali ste v stiku z nacionalno radijsko in TV hišo, da bi v program vključili več bogoslužja oz. verskih vsebin?
Trenutno smo dogovorjeni s TV Slovenija, da na svojem drugem kanalu v nedeljo ob 10. uri prenaša sv. mašo iz mariborske stolnice. Prav tako je predvideno, da bo ob nedeljah predvajan poseben nagovor ljubljanskega nadškofa metropolita in predsednika Slovenske škofovske konferece msgr. Stanislava Zoreta. S TV Slovenija se dogovarjamo tudi o prenosih obredov za velikonočne praznike.


Bogoslužni prostori

Ali so cerkve lahko odprte za osebno molitev?
Da. Župniki lahko po svoji presoji odprejo cerkve izključno za osebno molitev pod naslednjimi pogoji:

  1. Cerkve so odprte samo za osebno molitev zdravih vernikov brez simptomov akutne pljučne bolezni.
  2. Istočasno je lahko v cerkvi največ 10 oseb, med katerimi mora biti vsaj 1,5 metra razdalje.
  3. Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba vsaj dvakrat na dan očistiti z razkužilnimi sredstvi (kljuke vrat, klopi itd.).
  4. Vernikom mora biti v cerkvi na voljo razkužilno sredstvo za roke.

Ali lahko duhovnik prihaja maševati v samostan redovnic?
Ne.

Ali je smiselno zvoniti, v kolikor so sv. maše odpovedane?
V času epidemije je pomembno, da župniki zvonijo tako kot običajno. Zvonjenje je v teh časih ena izmed povezav med verniki in župnijo. Predlagamo, da župniki vsak dan ob 12h zvonijo in preko oznanil ali spleta povabijo vernike k molitvi za zdravje.

Kje lahko dobim blagoslovljeno vodo?
Dostop do blagoslovljene vode je v času epidemije otežen. Edina možnost je, da duhovniki oz. diakoni, ki imajo odprte cerkve za osebno molitev (do 10 oseb) v njih postavijo zaprto posodo z blagoslovljeno vodo. Pomembno je, da se posoda z zunanje strani redno razkužuje.

Kaj naj duhovnik naredi s posvečenimi hostijami v tabernaklju?
Vse posvečene hostije naj do nadaljnjega ostanejo v tabernaklju.

Glede na različne informacije, ki jih slišim, me zanima kje in kako mora maševati duhovnik, ki upravlja več župnij – dve, celo tri? Ali je dolžan, da mašuje vsak dan na vseh dodeljenih župnijah, ali so navodila kako drugačna?
Župnik v takem primeru mašuje samo v župnijski cerkvi, to je tam kjer biva.
 

Svoja vprašanja lahko posredujete na [email protected]