Nagovor škofa Andreja Glavana na dnevu posvečenega življenja v novomeški stolnici

2.2.2015 Novo mesto Škofija Novo mesto, Praznik, Redovništvo

Evangelij, preroštvo, upanje

Dragi bratje in sestre!

Lepo pozdravljam vse navzoče, ki predstavljate vseh 59 redovnikov in redovnic, živečih v naši škofiji. Nekateri so bolni in so se opravičili, ali pa tako ostareli, da težko pridejo, nekateri pa so kontemplativci(-ke) in so v molitvi v strogi klavzuri z nami duhovno povezani. Napisali so nam nekaj pozdravnih besed: kartuzijani: karmeličanke: klarise, ki jih sicer ni pri nas:

Papež Frančišek je odločil, da naj vesoljna Cerkev od 1. dec. 2014 do 2. februarja 2016 obhaja Leto posvečenega življenja. S tem je razveselil predvsem vse člane ustanov posvečenega življenja. To leto naj bi bila priložnost, da se v krizi, ki jo preživlja Cerkev, vsi zavemo pomena redovništva, se zanj zahvaljujemo, vsi ki ste bili poklicani v posvečeno življenje, pa da obnovite svojo gorečnost vse do poglobljene zaljubljenosti v Kristusa. To leto naj bi bilo za redovne skupnosti tudi milostni trenutek za ponovni premislek o lastnih koreninah in uskladitvah življenja v redovni skupnosti in posameznih članov oz. o idealih posamezne karizme, upoštevajoč izzive, ki jih čas postavlja pred vaše skupnosti.

V tem letu naj bi redovniki in redovnice utrdili vero, da ste s svojo zvestobo trojnim obljubam znamenje zvestobe Bogu vsem, ki so prav tako poklicani k zvestobi n. pr. v zakonu in to v času, ko ta zvestoba nima visoke cene. S svojim življenjem resničnega uboštva, ne le materialnega, ampak tistega, ki se kaže v preprostosti srca in notranji svobodi, pa ste luč in zdravilna obogatitev družbi, obremenjeni s korupcijo in slepim kopičenjem materialnih dobrin.

Za geslo današnjega dneva so bile izbrane besede iz logotipa leta posvečenega življenja: Evangelij, preroštvo, upanje. Pri tem pa naj bi vse prevevalo naročilo papeža Frančiška: »Prebudite se!« Pustite se dotakniti Jezusovi roki, voditi njegovemu glasu in podpirati njegovi milosti. Hkrati pa papež vsem kliče: »Prebudite tudi svet!« Kako? Tako da postavite Kristusa v središče svojega bivanja.

V Cerkvi naj bi bili redovniki in redovnice še posebej poklicani, da ste preroki, ki pričujejo, kako je Jezus živel na tej Zemlji. Oznanjajte, kakšno bo Božje kraljestvo v njegovi popolnosti. Redovnik se ne sme nikoli odreči preroštvu. Preroštvo pa včasih povzroča tudi hrup. Preroštvo oznanja duha evangelija in je zato tudi znamenje nasprotovanja. Od posvečenih se zahteva posebno preroštvo: živeti in pričevati na najbolj viden način znamenje bratstva in sestrinstva (signum fraternitatis) pravi papež v okrožnici Veselje evangelija (VE 87).

Pa se vrnimo k sporočilu, ki ga nam vsem, še posebej osebam posvečenega življenja daje današnji praznik, ki se imenuje po starem izročilu tudi srečanje.

a) Jožef in Marija sta nam vsem, zlasti pa redovnikom zgled izpolnitve Božje volje. Prišla sta, da sta izpolnila predpis postave – v čemer sta spoznala Božjo voljo. To je bil izraz njune pripravljenosti v vsakem trenutku izpolniti Božjo voljo, ki ni vedno lahka, zlasti če je v polnosti ne razumemo. Marija ni bila potrebna obrednega očiščevanja, saj je Jezusa deviško spočela in deviško rodila, vendar sta z dejanjem, ki se ga spominjamo, izpolnila človeško postavo iz ponižnosti in svobodne pokorščine.

a) Jožef in Marija sta dva izmed preprostih, ubogih. Vsem redovnikom sta zgled uboštva. Prinesla sta za odkup prvorojenca dar najbolj ubogih, dva golobčka. A gotovo sta bila tisti dan dva najsrečnejša človeka v templju.

b) Simeon in Ana. Oba sta nam zgled, kako postane nekdo prerok in pravičen. Pravična sta bila, ker sta leta in leta redno prihajala v tempelj. Pravičnost pomeni, da sta izpolnjevala vse zapovedi. Oba, še posebej Simeon, sta zagotovo velikokrat videla starše prinašati svoje prvorojence v tempelj, kakor je velevala postava. Kako je mogel vedeti, da je prav ta otrok Božji Sin, pravi Bog in pravi človek? Sveti Duh je bil z njim, pravi Sveto pismo. Bil je razsvetljen po Svetem Duhu, ker je veliko molil. V moči Svetega Duha je postal prerok in dal pravo preroško napoved, da bodo Jezusu mnogi nasprotovali, kar se je v polnosti izpolnilo že v Jezusovem življenju in se dogaja še danes. Napovedal je tudi Mariji delež trpljenja. Tako kot so nekoč Jezusu očitali, a je požrešneš in pijanec, da ima celo hudega duha, tako danes vse slabo govorijo o Cerkvi, ki je sestavljena sicer iz grešnih ljudi, a je tudi Kristusovo skrivnostno telo in nadaljevanje Kristusovega odrešilnega dela na zemlji.

Dragi redovniki in redovnice. Obnovite danes obljubo pripravljenosti služiti Bogu z vsem srcem in služiti v skupnosti drug drugemu v ljubezni, kar vas bo naredilo popolne.

Hvala vam za vaše molitve, žrtve in služenje. Bog daj, da bi vaše skupnosti izžarevale evangeljsko življenje, preroštvo in upanje in tako pričevale za lepoto krščanskega življenja.

Predstavniki redovnih skupnosti, ponesite sveče, ki vam jih bom ob koncu maše izročil, v svoje skupnosti. Ob njih poglabljajte molitev in medsebojno ljubezen in ljubezen do Boga.

Amen.