Murska Sobota - Urad za sprejemanje prijav

4.5.2022 Murska Sobota Zaščita otrok, Škofija Murska Sobota

Škofija Murska Sobota
Urad za sprejemanje prijav in spremljanje žrtev spolnih zlorab

Vsi smo poklicani, da v svojem življenju in zlasti v odnosu do bližnjega konkretno pričujemo o veri v Kristusa. To pričevanje pomeni tudi zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih oseb pred spolnimi zlorabami v Katoliški cerkvi.

V smislu Apostolskega pisma papeža Frančiška v obliki motu proprio Vos estis lux mundi — Vi ste luč sveta z dne 7. maja 2019, krajevni škof msgr. dr. Peter Štumpf SDB določa ustanovitev  Urada Škofije Murska Sobota za sprejemanje prijav in spremljanje žrtev spolnih zlorab dne 26. aprila 2022. Namen Urada je pomoč žrtvam spolnih zlorab, ki so jih zagrešili kleriki, člani ustanov posvečenega življenja ali družb apostolskega življenja in tudi laikov, ki delajo v cerkvenih službah ter preprečevanje ponavljanja teh zločinskih dejanj znotraj vseh cerkvenih struktur na ozemlju Škofije Murska Sobota.

Urad deluje v skladu z Apostolskim pismom papeža Frančiška Vi ste luč sveta, s Smernicami za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih oseb v Katoliški cerkvi v Sloveniji ter z drugimi zavezujočimi dokumenti Cerkve, ki sta jih ali jih še bosta izdala Sveti sedež in Slovenska škofovska konferenca glede spolnih zlorab, ki so jih zagrešili kleriki oziroma člani ustanov posvečenega življenja ali družb apostolskega življenja ter laiki, ki opravljajo cerkvene službe.

Urad ima sedež na naslovu: Gregorčičeva 4 a, 9000 Murska Sobota, in deluje po priloženem Statutu.

Voditeljica urada:
Simona Horvat, univ. dipl. prav.
Gregorčičeva 4 a
9000 Murska Sobota

Tajnica in strokovna sodelavka:
Vlasta Glavač, univ. dipl. soc. delavka
Gregorčičeva 4 a
9000 Murska Sobota

Strokovni sodelavec:
Dr. Jožef Magdič, nevropsihiater
Rakičan, Cankarjeva 21
9000 Murska Sobota

Strokovni sodelavec:
Franc Hozjan, duhovnik
Jurkovičeva ulica 2
9250 Gornja Radgona

Prijave so možne na spletni naslov: [email protected]

Telefonske prijave so možne od ponedeljka do petka med 13.00 in 15.00.
telefon: 031/ 404 683 ali 051/ 337 388

Škofija Murska Sobota