Motnik: Mesečno hagioterapevtsko-evangelizacijsko srečanje

Foto: fatimska Marija Foto: fatimska Marija

Vse, ki jih zanimajo vsebine duhovnega zdravja in rasti ter zakonitosti človekove duhovne dimenzije, vabita ŽUPNIJA MOTNIK in SKUPNOST MiR SLOVENIJA na redno mesečno hagioterapevtsko-evangelizacijsko srečanje, ki bo v nedeljo, 11. decembra 2016, ob 15. uri v župnišču Motnik. Dobrodošli.