Molitveno srečanje Justitia et Pax Europa v Taizéju

24.9.2017 Taizé, Francija Okolje, Komisija Pravičnost in mir, Molitev
Vsaka država je povabljena, da ob tej priložnosti določi simboličen kraj, kjer je bilo stvarstvo ”onečaščeno”, iz tistega območja prinese v Taizé vzorec zemlje ter organizira molitveni dogodek na lokalni ravni. - Foto: Družina Vsaka država je povabljena, da ob tej priložnosti določi simboličen kraj, kjer je bilo stvarstvo ”onečaščeno”, iz tistega območja prinese v Taizé vzorec zemlje ter organizira molitveni dogodek na lokalni ravni. - Foto: Družina

Konferenca Evropskih komisij Pravičnost in mir (Justitia et Pax Europa) 24. septembra 2017 organizira v francoskem ekumenskem romarskem mestu Taizé molitveno srečanje pod geslom Skupnost kot odgovor na krik Zemlje in revežev. Komisijo Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci bo zastopal njen tajnik, dr. Tadej Strehovec.

JP Europa prireja ekumensko molitveno srečanje kot simbolično dejanje za pospeševanje okoljske ozaveščenosti v spoštovanju do stvarstva, ki je kraj človekovega dostojanstva, vendar ga ravno človek s svojim nepremišljenim ravnanjem uničuje. Vsaka država je povabljena, da ob tej priložnosti določi simboličen kraj, kjer je bilo stvarstvo ”onečaščeno”, iz tistega območja prinese v Taizé vzorec zemlje ter organizira molitveni dogodek na lokalni ravni.

Iz Slovenije bo izročen vzorec zemlje iz degradiranega območja Stare cinkare iz Celja, ki je zaradi dolgotrajne težke industrije, nepremišljenega rušenja industrijskih objektov in kasneje kot odlagališče gospodinjskih ter gradbenih odpadkov eno najbolj onesnaženih v državi. Poleg tega kraj na simbolični ravni predstavlja tudi Teharje in koncentracijsko taborišče, ki je bilo eno najstrahotnejših povojnih koncentracijskih taborišč v Sloveniji, saj se je za veliko večino v njem zaprtih internirancev pot iz njega končala na moriščih. Zaradi tega ga lahko upravičeno označimo za »uničevalno koncentracijsko taborišče«.[1] V taborišču in v okolici Celja je bilo pobitih preko 10.000 ljudi.

JP Europa organizira molitveno srečanje ob začetku delovanja novoustanovljenega Dikasterija za pospeševanje celostnega človeškega razvoja, ob 50. obletnici okrožnice papeža Pavla VI. Populorum progressio, ob 500-letnici reformacije in ob 60. obletnici podpisa Rimskih pogodb.

 


[1] Prim. K. Skubic, Koncentracijsko taborišče Teharje, v: http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/mp.gov.si/PDF/poprava_krivic/Dokumenti_in_pricevanja_II_Teharje.pdf (pridobljeno 16. septembra 2017).