Molitveni namen za marec: molimo za družino in preganjane kristjane

1.3.2016 Katoliška Cerkev Molitev, Papež Frančišek

Da bi družine v stiski dobile potrebno podporo in da bi otroci lahko odraščali v zdravem in mirnem okolju. Tako se glasi splošni molitveni namen za mesec marec. »Zakon in družina sta v današnjem času v krizi,« je zatrdil papež Frančišek 17. novembra 2014, ko je nagovoril udeležence kolokvija o komplementarnosti moškega in ženske. Vse bolj jasno je, je nadaljeval, da je propadanje kulture zakona povezano z naraščanjem revščine in vrsto drugih družbenih problemov, ki zadevajo zlasti ženske, otroke in ostarele. Kriza družine je tudi povod za krizo človeške ekologije. Družbena okolja, tako kot naravna, morajo namreč biti zaščitena. Osnovni stebri, na katerih stoji neki narod, so njegove nematerialne dobrine. In družina ostaja v temelju sobivanja ter je jamstvo proti družbenemu razpadanju: »Otroci imajo pravico, da rastejo v družini, z očetom in mamo, ki sta zmožna ustvariti primerno okolje za njihov razvoj in čustveno dozorevanje.«

V povezavi s tem je papež Frančišek še poudaril, da je družina prva šola, kjer se naučimo ceniti svoje darove in darove drugih, kjer se začnemo učiti umetnosti skupnega življenja. Za večino je družina prostor, kjer se prične »dihati« vrednote in ideale, kjer se uresničujejo potenciali kreposti in ljubezni. Obenem je družina prostor napetosti: med sebičnostjo in nesebičnostjo, med razumom in strastjo, med impulzivnimi željami in dolgoročnimi cilji, itd. Toda družine nudijo tudi okolje, kjer se te napetosti razrešujejo. »Družina je antropološko dejstvo in posledično je družbeno dejstvo, kulturno dejstvo, itd. Ne moremo je opredeljevati s koncepti ideološke narave, ki imajo moč samo v nekem zgodovinskem trenutku, nato pa propadejo.« Prav tako se danes ne more govoriti o konservativni ali napredni družini, je poudaril papež: »Družina je družina.«

Namen za evangelizacijo nas v mesecu marcu vabi k molitvi, da bi kristjani, ki so zaradi vere diskriminirani ali preganjani, iz nenehne molitve Cerkve črpali moč za vztrajanje in zvestobo evangeliju. Med jutranjo sveto mašo, 4. aprila 2014, je papež Frančišek spomnil, da je danes več mučencev kot v prvih časih Cerkve. Pri tem je poudaril, da je bil tudi Jezus preganjan, in sicer vse od začetka. Ta situacija se z njegovo smrtjo in vstajenjem ni končala, ampak se je nadaljevala v Cerkvi. Mnogi so bili in so preganjani tako od zunaj kot od znotraj. Vse osebe, ki jih Sveti Duh izbere, da Božjemu ljudstvu govorijo resnico, trpijo zaradi preganjanj. Jezus je pri tem vzor, ikona. Mnogi kristjani, ki trpijo danes, so preganjani ravno zato, ker govorijo resnico, ker oznanjajo Jezusa Kristusa tej družbi, ki je posvetna in ne želi problemov. Ta zgodovina preganjanj je »Gospodova pot, je pot tistih, ki hodijo za Gospodom«. Papež Frančišek je še dodal, da se ta pot vedno zaključi tako kot Gospodova: z vstajenjem, a preko križa.

Slovenski molitveni namen ta mesec pa se glasi: da bi varstvu sv. Jožefa priporočali Slovenijo, ki ima sv. Jožefa za svojega zavetnika. O sv. Jožefu je papež Frančišek spregovoril med splošno avdienco 19. marca 2014. »Zasluži si vso našo hvaležnost in pobožnost, saj je znal varovati Sveto Devico in Sina Jezusa,« je med drugim dejal. »Poslanstvo sv. Jožefa je zagotovo enkratno in neponovljivo. In vendarle je v svojem varovanju Jezusa, vzgoji za rast v starosti, modrosti in milosti, vzor za vsakega vzgojitelja, predvsem pa za vsakega očeta.«