Mednarodni simpozij z naslovom Vzajemna delitev v zdravstvu

15.10.2016 ob 10:00 Maribor Zdravje, Teologija, Teološka fakulteta

Teološka fakulteta v Ljubljani, Enota v Mariboru in Institut Catholique de Toulouse v soboto, 15. oktobra 2016, v prostorih Andreanuma (TEOF, Slovenska 17 v Mariboru) organizirata Mednarodni simpozij z naslovom Vzajemna delitev v zdravstvu / Le Colloque International Le Partage en Médecine.

PROGRAM
-       10:00 Izr. prof. dr. Robert Petkovšek, dekan TEOF: pozdravni govor

-       10:15–10:45 Doc. dr. Mateja Pevec Rozman: Pojmovanje osebe pri vzajemni delitvi (La conception de la Personne dans le partage)
-       10:45–11:15 Prof. dr. Riccardo di Giuseppe: Vzajemna delitev biti (Le partage de l'être)

-       11:15–11:30 Odmor

-       11:30–12:00 Prof. dr. Denis Faïc: Etika vzajemne delitve, vzajemna delitev etike (Ethique du partage, partage éthique)
-       12:00–12:30 Prof. dr. Lenart Škof: Etična anatomija telesa (L’anatomie éthique du corps)

-       12:30–14:00 Odmor in čas za kosilo

-       14:00–14:30 Prof. dr. Matjaž Zwitter: Etične dileme pri presaditvi organov (Les dilemmes éthiques en transplantation des organes)
-       14:30–15:00 Doc. dr. Tadej Strehovec: Verski in etični vidiki presajanja organov (Les aspects religieux et éthiques en transplantation des organes)
-       15:00–15:30 Doc. dr. Ruža Pandel Mikuž: Hrana kot vzajemna daritev ( La nourriture comme le partage d’offrande)
-       15:30–16:00 Mag. Darja Ovijač: Vzajemno zaupanje in spoštovanje v zdravstvenem timu (Le partage de confiance et de respect dans équipe de soin médical

-       16:00–16:30 Izr. prof. dr. Edvard Kovač: Sklep (Le résumé)
-       16:30–17:00 Doc. dr. br. Miran Špelič: Via Sancti Martini

Dodatne informacije: [email protected], tel.: 01/4345-810.