Letno srečanje Konference Evropskih komisij Pravičnost in mir v Taizéju

24.9.2017 Taizé, Francija Evropa, Komisija Pravičnost in mir, Okolje

Od 22. do 24. septembra 2017 je v ekumenskem francoskem romarskem kraju Taizé pod geslom O duhovnih koreninah in političnih sadovih potekalo letno srečanje Konference Evropskih komisij Pravičnost in mir / Justitia et Pax Europa, ki se ga je udeležilo preko osemdeset predstavnikov dvajsetih evropskih komisij Pravičnost in mir. Iz Slovenije se je dogodka udeležil tajnik Komisije Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci dr. Tadej Strehovec.

Udeleženci so na mednarodni delavnici sprejeli naslednjo izjavo:

Z ustanovitvijo novega Dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, po petdesetih letih obstoja, ima Pravičnost in mir novo mesto znotraj Cerkve, zato je pravi čas, da premislimo svoj položaj v prihodnosti. Med predstavitvijo na mednarodni delavnici, je kardinal Peter Turkson podal vizijo o centralni vlogi pravičnsti in miru znotraj novega dikasterija na podlagi pobud zapisanih v okrožnici papeža Frančiška Laudato si' ter sedmerih načel: stalnost, kolegialnost, dialog, skrb, spreobračanje, državljanstvo in kontemplacija.

Nik Spencer iz londonskega Think-tanka Theos je udeležence izzval, da gledajo na svoje delo kot na socialno bogoslužje ter so pri tem oprti na krščanske korenine. Duhovnica Claire Sixte-Gateuille iz Konference evropskih cerkva (CEC) je izpostavila ekumensko perspektivo pri našem delu ter povabila, da bi delovali skupaj z drugimi kristjani v iskanju »v človeka usmerjeno politiko«.

Končno, s strani prof. Pabla Martinez D'Anguita so bili udeleženci opomenjeni, da se mora delo za pravičnost in mir navdihovati pri načelih katoliškega družbenega nauka: trajnostna naravnanost, subsidiarnost in solidarnost. To navdušenje se je odražalo tudi v predstavitvi švicarskega politika in člana švicarske Komisije Pravičnost in mir Thomasa Wallimanna Sasaki, ki opaža politične sadove iz svojih duhovnih korenin.

V luči teh razmislekov so udeleženci podali svoj pogled na prihodnost in delo Komisije, da bi:

1.     obnovili, na novo navdušili in okrepili svoje delo pri opominjanju in iskanju svojih duhovnih korenin, da bi lahko še naprej služili svetu;

2.     sodelovali in pomagali škofovskim konferencam k boljši prepoznavnosti in spodbujanju delovanja pravičnosti in miru v Cerkvi;

3.     razvijali plodovito sodelovanje ustanov z in znotraj našega novega Dikasterija za skupno dobro;

4.     sodelovali pri dialogu z drugimi, na poseben način vključevali krščanske brate in sestre, da bi izostrili, razumeli in odgovorili na težave, spore in potrebe sedanjega sveta;

5.     še naprej razvijali svoja dejanja v skrbi za stvarstvo v luči našega razumevanja krščanske antropologije, navodil v Laudato si' ter glavnih načel katoliškega družbenega nauka;

6.     bili korenina in zatočišče naši Cerkvi, skupnostim in celemu svetu.

Kot sklepno dejanje srečanja, so udeleženci izkazali simbolično gesto zasaditve drevesa v zemljo iz različnih evropskih držav. Slovenska Komisija Pravičnost in mir je prinesla zemljo iz Celja in Teharij, ki predstavlja tudi nekdanje koncentracijsko taborišče, ki je bilo eno najstrahotnejših povojnih koncentracijskih taborišč v Sloveniji, saj se je za veliko večino v njem zaprtih internirancev pot iz njega končala na moriščih. Zaradi tega ga lahko upravičeno označimo za »uničevalno koncentracijsko taborišče«. V taborišču in v okolici Celja je bilo pobitih preko 10.000 ljudi.

Prinešena zemlja je bila zaznamovana pozitivno in negativno s svojim okoljem ter z ravnanjem ljudi. Predstavlja skupno dejanje kot odgovor na krik ubogih v času stvarjenja. V tem duhu so udeleženci obiskali opatijo v Clunyju, ki na simbolni ravni predstavlja krščanstvo v Evropi ter navdihuje delo za pravičnost in mir.