Kazniva dejanja zoper cerkvene objekte in predstavnike Katoliške cerkve

26.1.2017 Cerkev na Slovenskem Diskriminacija, Država

V desetletju 2006-2016 je bilo po uradnih podatkih Slovenske policije storjenih 2.405 kaznivih dejanj zoper katoliške verske objekte ter predstavnike Katoliške cerkve. V letu 2016 je bilo takih kaznivih dejanj 195, leta 2015 158, leta 2014 pa 112. V omenjenem desetletju je bilo največ kaznivih dejanj storjenih v letu 2011 (330).

Število kaznivih dejanj v desetletju 2006-2016 po policijskih upravah je naslednji: PU Ljubljana 808, PU Maribor 407, PU Celje 350, PU Novo mesto 231, PU Kranj 229, PU Nova Gorica 145, PU Murska Sobota 96 ter PU Koper 94. V letu 2017 je bilo do 9. januarja storjenih že 5 kaznivih dejanj zoper katoliške verske objekte ali Katoliško cerkev v Sloveniji (tatvine, poškodovanje premoženja). V nekaterih primerih gre za različne oblike vandalizma in pridobitve premoženjske koristi, v drugih primerih pa gre za dejanja, ki so posledica spodbujanja nestrpnosti do katoličanov in Katoliške cerkve v Sloveniji. Na Slovenski škofovski konferenci (SŠK) se zavzemamo za mirno sožitje vseh z vsemi verskimi in svetovno nazorskimi skupnostmi. Obenem pa pričakujemo, da bi bili državni organi še bolj učinkoviti pri zagotavljanju varnosti tako vernikov, duhovnikov kot tudi premoženja v lasti Cerkve.

Podrobnejši prikaz podatkov o kristjanofobiji je objavljen v elektronski publikaciji SŠK »Letno poročilo Katoliške cerkve v Sloveniji 2016« na povezavi: http://katoliska-cerkev.si/media/datoteke/Dokumenti%20in%20publikacije/LETNO%20POROCILO%202016_SPLET.pdf (strani 85-88).