Kako bo potekala Sinoda 2021–2023

29.12.2021 Katoliška cerkev Škofovska sinoda

Sinoda o sinodalnosti 2021 – 2023 v prvi fazi poteka na krajevni ravni v škofijah, župnijah in cerkvenih skupnostih po vsem svetu. Glavni namen je poslušanje različnih glasov na terenu, da bi vsakdo lahko kaj prispeval v posvetovanju vesoljne Cerkve. Smernice za prvo fazo posvetovanja so obsežene v Pripravljalnem dokumentu in Vademekumu. V tem in drugih člankih objavljamo izbrane izseke iz obeh dokumentov, ki imajo poseben praktičen pomen za izvedbo posvetovanja.

Časovnica Sinode 2021-2023 v vesoljni Cerkvi

(Vademekum pogl. 1.5)

Prva faza sinodalnega procesa je poslušanje na ravni krajevnih Cerkva. Po slovesnem obhajanju odprtja sinode v Rimu v soboto, 9. oktobra 2021, se bo v nedeljo, 17. oktobra 2021, začelo sinodalno obdobje po škofijah. […] Krajevne Cerkve so povabljene, da svoje odgovore posredujejo škofovski konferenci, ki bo potem vse ideje zbrala do končnega datuma v avgustu 2022. Na ta način bodo lahko škofovske konference in sinodi vzhodnih Cerkva vsaka na svoj način oblikovale povzetke za škofovsko sinodo. Material bo zbran in uporabljen kot izhodišče za pripravo dveh delovnih dokumentov (znanih kot Instrumentum laboris). Končno pa se bo oktobra 2023 v Rimu odvila sinoda škofov. 

(Vademekum pogl. 3)

Infografika prikazuje celoten potek sinodalnega procesa. Generalno tajništvo objavlja Pripravljalni dokument in Vademekum, ki sta orodji za krajevne Cerkve pri izvajanju škofijske faze sinode. Sadove škofijske faze bo vsaka krajevna Cerkev (t.j. škofije) zbrala v povzetek. Nato bodo škofovske konference in sinodi vzhodnih Cerkva pripravile povzetke na podlagi povzetkov krajevnih Cerkva. Tudi druge cerkvene ustanove bodo prejele Vademekum in vprašalnik za sodelovanje v posvetovanju in bodo lahko izdelale svoje povzetke. Med drugim so to tudi dikasteriji rimske kurije, Zveza vrhovnih predstojnikov in Mednarodna zveza vrhovnih predstojnikov (USG in UISG), druge zveze in federacije posvečenega življenja, mednarodna laična gibanja, univerze in teološke fakultete. Generalno tajništvo bo izdelalo prvo izdajo Instrumentum Laboris (delovni dokument) na podlagi povzetkov, ki jih bo prejelo od škofovskih konferenc, sinodov vzhodnih Cerkva in drugih cerkvenih ustanov, ki jih omenja Episcopalis Communio. O prvem dokumentu Instrumentum Laboris se bo nato razpravljalo na celinskih srečanjih. Na podlagi dokumentov, ki bodo nastali na celinski ravni, bo Generalno tajništvo škofovske sinode pripravilo drugo izdajo Instrumentum Laboris za uporabo na zasedanju škofovske sinode oktobra 2023.