Izid knjige Jozef Tischner: Filozofija drame

30.11.2021 Slovenija Izobraževanja, Knjižne novosti, Kultura

V Filozofiji drame (kjer »drama« pomeni srečanje – človeka s človekom oziroma človeka z Bogom), ki je danes klasično delo poljske filozofije, Tischner razvija izvirno filozofsko antropologijo, ki skuša najti odgovore na vprašanja: Kdo je Drugi, ki ga srečujem? Od kod zlo? Kaj so lepo, dobro, resnica? Avtor v iskanju odgovorov spretno povezuje fenomenologijo v duhu Husserla z dialoško mislijo Lévinasa in filozofijo zgodovine, ki se je navdihovala pri Heglu in Heideggerju.

Tischnerjeva kompleksna študija odgovorov na najzahtevnejša in najstarejša vprašanja človeštva ne išče skozi prizmo začudenja nad svetom ali dvoma nad njegovim ustrojem, kakor je to značilno pri Aristotelu in Descartesu, pač pa iz globoke človeške bolečine. Tako denimo resnice ne raziskuje zgolj skozi pojem resnice same po sebi, pač pa tudi skozi akt laganja, ki po njegovo resnico hlini. Na podobne načine Tischner zgradi novo razumevanje najpomembnejših pojmov bivanja in medčloveških odnosov, vse skupaj pa razširi tudi na odnos človeka z Bogom, kar filozofskemu tekstu pridoda bogato teološko noto, ki je dodatno utemeljena skozi interpretacijo najrazličnejših prizorov najpomembnejših literarnih tekstov v zgodovini, denimo prizorov iz romana Zločin in kazen. Tischnerjevo delo je obenem pomembno za razvoj evropske filozofske misli v 20. in 21. stoletju.

Informacije in naročila:
Celjska Mohorjeva družba, [email protected], 03 490 14 20, www.mohorjeva.org


Pripete datoteke: Tischner_Filozofija drame_PL.pdf