Javna tribuna z naslovom Fiskalno pravilo?

11.12.2012 Ljubljana Država, Fakulteta za poslovne vede, Finance
Foto - SŠK Foto - SŠK

Forum o vsebini fiskalnega pravila in pogledi članov strokovne skupine ustavne komisije na spremembo 148. člena Ustave RS bo potekal v torek, 11. decembra 2012, ob 17.00, v dvorani E1-2 na Prešernovi cesti 10 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Gostje javne tribune, ki jo organizira skupina za razmislek Fakultete za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu Pravična in svobodna družba, bodo dr. Žiga Andoljšek, dr. Tone Jerovšek, mag. Helena Kamnar, dr. Igor Masten, mag. Jorg Kristijan Petrovič, dr. Tine Stanovnik ter dr. Lojze Ude. Javno tribuno bo vodil dr. Miro Cerar, predvideno trajanje pa je 90 minut.

Javna tribuna omenjene skupine za razmislek je periodična odprta tribuna o konkretnem vprašanju oziroma rešitvi, ki se nanaša na aktualno dogajanje v slovenskem oziroma mednarodnem družbeno-političnem ali gospodarskem okolju. Zaželeno je aktivno sodelovanje vseh, tudi obiskovalcev iz občinstva. Namenjena je gospodarstvenikom, strokovnjakom s posameznih področij, nosilcem političnih pristojnosti, izvajalcem izobraževalnega procesa, oblikovalcem javnega mnenja, mladim in vsem, ki jim vprašanja ureditve družbenega okolja in stanja vrednot v Sloveniji pomenijo pomemben vidik osebne uspešnosti in kakovosti družbenega življenja na splošno.


Za dodatne informacije in obvezno potrditev udeležbe se obrnite na sedež Fakultete za poslovne vede na Ciril-Metodovem trgu 9 v Ljubljani, na tel. 01/360–28–84 ali 0820/52–300 ali e-naslov [email protected].