Izjava Sveta katoliških laikov Slovenije ob referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper

13.5.2018 Država, Laik

Referendumi in volitve so oblike demokratičnega odločanja, pravica in moralna dolžnost državljanov pa je, da v tem procesu sodelujemo. Brez našega udejstvovanja na tem področju ne more biti želenih sprememb, saj molk že po rimskem pravu pomeni – kdor ne oporeka, soglaša! Zato imamo pravico in smo dolžni sodelovati v politiki. 

Pred nami je zelo pomemben dogodek: referendum o Zakonu o drugem tiru, točneje Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper.

Na nedeljskem referendumu moramo izbirati v korist naroda. Gotovo se vsi strinjamo, da si želimo napredka tudi pri modernizaciji železniških povezav. Vendar za to ne potrebujemo Zakona o drugem tiru in nekega novega podjetja, ki ga je država že ustanovila in bi mu že omenjeni zakon zagotavljal dejansko neomejeno financiranje. Prepričani smo namreč, da bi Slovenske železnice z obstoječim podjetjem, katerega glavna dejavnost je gradnja železnic, s pomočjo slovenskih strokovnjakov lahko zgradile dodatni tir ali novo dvotirno povezavo Luke Koper v svet. Dvom in nasprotovanje temu zakonu so jasno izrazili celo strokovnjaki, na katere se sklicuje tudi vlada, pa tudi politične stranke.

Vladni projekt, ki ga omogoča zakon, o kateremu se bomo odločali, ima še veliko nepoznanih in predvsem nerazkritih neznank. Poleg nejasnosti v zakonu vladajoča stran s prikrivanjem enostranskih dogovorov in dokumentov ter nejasnimi odgovori na konkretna vprašanja ter zastraševanjem državljanov vsekakor dodatno povečuje dvom v dejanja, ki jih ta zakon omogoča. Že danes namreč iz tega vira nekateri črpajo znatna sredstva, vlada pa še dodatno podpira in financira enostransko vplivanje na javno mnenje.

Spoštovani, odločitev je v vaših rokah, to je vaša pravica in dolžnost. Zato vas vabimo, da se v nedeljo udeležite referenduma in glasujete proti škodljivemu vladnemu zakonu o drugem tiru.

 

Svet katoliških laikov Slovenije