Izjava Slovenske Karitas o akciji Očistimo Slovenijo 2012

23.3.2012 Slovenija Akcija, Karitas, Okolje
Očistimo Slovenijo 2012 - logo Očistimo Slovenijo 2012 - logo

Katoliška Cerkev se pridružuje akciji Očistimo Slovenijo 2012


Tudi na Slovenski Karitas smo se kot partnerji Ekologom brez meja pridružili pri najbolj aktualni okoljski prostovoljski akciji Očistimo Slovenijo – očistimo svet 2012, ki v Sloveniji poteka 23. in 24. marca 2012.

Na Slovenski Karitas smo se odločili, da se kot organizacija priključimo skupni akciji v smislu zmanjševanja revščine in globalne solidarnosti, ker je onesnaženje okolja eden od največjih problemov našega sveta, ki povzroča večjo revščino. Posledice svetovnega onesnaževanja najbolj občutijo najrevnejše države, ki so k onesnaževanju našega planeta dejansko najmanj prispevale. Posebej območja v Afriki pestijo posledice podnebnih sprememb, zaradi katerih so tamkajšnji prebivalci potisnjeni v nepretrgani krog revščine in trpljenja. Zaradi izmenjujočih se neurij in suš je več lakote, pomanjkanja pitne vode, širijo pa se tudi različne bolezni.

Čistilno akcijo Očistimo Slovenijo 2012 so danes, 23. marca 2012, že zaželi v vrtcih in šolah. Na Slovenski Karitas smo pripravili gradiva za izvedbo delavnic ozaveščanja »Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti«[1] za vrtce, osnovne in srednje šole ter jih spodbudili, naj omenjene delavnice nadgradijo s priključitvijo okoljski akciji in naredijo nekaj dobrega za čistejše okolje, predvsem v solidarnosti do najrevnejših prebivalcev na Zemlji, ki jih posledice onesnaževanja najbolj zadevajo.

V Sloveniji je 13 osnovnih in srednjih šol današnji dan pričelo z delavnicami Slovenske Karitas o globalnih okoljskih problematikah in o problematiki podnebnih sprememb, o tem, kako lahko vsak posameznik negativno ali pozitivno vpliva na naravo. Okoljsko motivirani učenci in učitelji so očistili in uredili šolsko okolico, igrišče ter šolske poti ter na koncu posadili semena sončnic, ki smo jih jim poslali, da bi tudi na ta način prispevali k čistejšemu in lepšemu okolju. V okviru projekta Slovenske Karitas so v teh dneh potekale delavnice ozaveščanja o okoljski problematiki tudi v 103 vrtcih, med katerimi so se nekateri tudi pridružili čistilni akciji.

K sodelovanju smo povabili tudi sodelavce in prostovoljce šestih škofijskih, več kot 400 župnijskih in drugih ustanov Karitas, da z osebnim angažiranjem v akcijo prinesejo duha Karitas in prostovoljstva. Podporniki Karitas bodo na terenu dejavni jutri, v soboto 24. marca 2012.

S pridružitvijo akciji Očistimo Slovenijo 2012 želimo spodbuditi prostovoljstvo, solidarnost do sočloveka in medgeneracijsko sodelovanje ter zavedanje, kako pomembno je živeti v čistem in zdravem okolju. Vse je odvisno od vsakega izmed nas in naših dejanj.


Dodatne informacije na Slovenski Karitas dobite pri Jani Lampe, tel. 01/432–03–05, GSM: 031/344–481, e-naslov [email protected] oz. na spletnih straneh www.karitas.si in www.ocistimo.si.


Izjavo je pripravil generalni tajnik Slovenske Karitas Imre Jerebic.
[1] Delavnice v OŠ, SŠ in vrtcih so potekale v okviru mednarodnega projekta ozaveščanja »V smeri podnebne pravičnosti v državah v razvoju s poudarkom na podsaharski Afriki«, sofinanciranega s strani EU in MZZ RS.