Izjava DKPS o neustavnosti Zakona o financiranju osnovnih šol

Januarja 2015 je ustavno sodišče razglasilo, da je različno financiranje osnovnošolskih programov javnih in zasebnih šol neustavno, to pa zato, ker je osnovnošolsko izobraževanje po ustavi obvezno in se mora financirati iz javnih sredstev. Ustavno sodišče je še določilo, da mora državni zbor ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku enega leta od objave odločbe, torej januarja 2016.

Ustavno sodišče ugotavlja z ustavo dano pravico učencem do brezplačnega obiskovanja obveznega veljavnega programa osnovne šole, ne glede na to, ali ga izvaja javnopravna ali zasebnopravna ustanova. "Ker je ustava to ustavno pravico učencev povezala z njihovo ustavno dolžnostjo, se mora iz javnih sredstev financirati tisto osnovnošolsko izobraževanje, ki je za učence obvezno. V modernih demokratičnih družbah se obveznost razlaga ozko, saj se nanaša le na zakonsko določeno vsebino izobraževalnega programa, ne pa tudi na izobraževalne institucije, ki ta program izvajajo," pojasnjujejo ustavni sodniki.

Država pa ne samo, da diskriminira zasebne šole v odnosu do javnih šol, ampak tudi zasebne šole med seboj. V Sloveniji delujejo tri zasebne osnovne šole. Waldorfska šola Ljubljana za osnovnošolski program prejema 100 % financiranje, enako sredstev kot primerljiva javna šola. Osnovna šola Alojzija Šuštarja in Osnovna šola Montessori pa po veljavni zakonodaji dobita le 85 % sredstev. Ustavno sodišče je torej določilo, da mora vlada s spremembo zakona tudi vse zasebno osnovnošolsko izobraževanje financirati 100 %. Hkrati je ustavno sodišče razveljavilo določbo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, po kateri zasebni šoli za izvajanje javno veljavnega osnovnošolskega programa prejemata le 85 % sredstev.

Torej, državni zbor bi moral to spremembo uzakoniti že januarja 2016, a tega še vedno ni storil. Otroci, ki obiskujejo obvezen program osnovnega šolanja v dveh zasebnih šolah, so še naprej diskriminirani in niso v enakopravnem položaju, še naprej se jim krši ustavna pravica in kršijo se tudi človekove pravice. Zakaj ne bi tem staršem in njihovim otrokom izrazili dobrohotno naklonjenost in simpatijo, ustavno pravico ter izpeljali spremembo zakona v skladu z odločitvijo ustavnega sodišča? Člani Društva katoliških pedagogov Slovenije opozarjamo državni zbor, da krši slovensko zakonodajo in s svojim delovanjem ne uveljavlja načelo pravne države, ne spoštuje ustave. Svojo politično moč uveljavlja na podlagi ideoloških predsodkov, namesto da bi bil zgled medsebojne dobrosrčnosti, naklonjenosti in spoštovanja različnosti. Pričakujemo, da državni zbor čim prej popravi nezakonitost. Hkrati apeliramo na druge državne funkcije, kot je predsednik republike, varuh človekovih pravic in druge skrbnike pravne države, da ukrepajo po svojih pristojnostih, da se neustavnost zakona o financiranju osnovne šole postavi v 'ustavni okvir'. Naj bo takšno ravnanje nosilcev politične oblasti zgled državljanom v vsakodnevnih medsebojnih odnosih.

 

Društvo katoliških pedagogov Slovenije