Izjava Centra za avtizem, osmih strokovnjakov in Zavoda iskreni.net o Družinskem zakoniku

25.3.2012 Slovenija Družina, Izjava, Laik, Referendum, Zakonodaja, Združenje
Družina - vir - Zavod iskreni.net Družina - vir - Zavod iskreni.net

Družinski zakonik vsebuje številne nepremišljene rešitve, je poln dvoumnosti in deli slovensko javnost tam, kjer to ne bi bilo potrebno, zato podpisniki te izjave izražamo nasprotovanje zakoniku.


V imenu Centra za avtizem predsednica Vesna Melanšek izpostavlja, da bi moral biti namen zakonika ščititi in podpirati tudi tiste, ki so tega najbolj potrebni in upravičeni, to je tudi otrok s posebnimi potrebami ter njihovih družin, ki z velikimi žrtvami, odrekanji in ljubeznijo skrbijo zanje, družinski zakonik pa jih sploh ne omenja, kot da te družine sploh niso družine.

Podpirajo izjavo dr. Janeka Muska, da je definicija družine v zakoniku neustrezna, saj o otroku ne govori z generacijskega vidika, temveč izključno starostnega, torej družina preneha biti družina, ko otrok dopolni 18 let. Otroci s posebnimi potrebami pa so otroci vse svoje življenje. Mi spoštujemo različnost, drug drugega in se želimo pogovarjati z vsemi. Zakonik žal ni napisan z upoštevanjem vse podpore potrebnih, zato moramo biti proti, kar smo utemeljili tudi v daljši izjavi.


V imenu skupine osmih strokovnjakov, ki jo sestavljajo prvopodpisani moralni teolog dr. Ivan Štuhec, psiholog dr. Janek Musek, zdravnik dr. Jože Trontelj, klinični psiholog dr. Christian Gostečnik, filozof dr. Robert Petkovšek, moralni teolog dr. Roman Globokar ter sociologa dr. Vinko Potočnik in dr. Igor Bahovec, ki so podpisali odprto pismo Koristi otrok podrejene biseksualnim skupnostim zdravnik dr. Jože Balažic opozarja na glavne ugotovitve pisma:

1. novi družinski zakonik vsa razmerja med spoloma ureja na novo, predvsem biseksualno razmerje;

2. postavlja za temelj družine otroka in ne moškega in ženske;

3. ne upošteva bioloških, antropoloških in psiholoških spoznanj, ki bistveno vplivajo na otrokovo samopodobo;

4. želi izenačiti nekaj, kar biološko ni mogoče in za to instrumentalizira državo;

5. s tem zakonom izziva ustavno presojo in konflikt z obstoječo zakonodajo.


Igor Vovk v imenu vodilne družinske organizacije Zavoda iskreni.net meni, da je temeljna pomanjkljivost zakonika redefinicija zakonske zveze in družine. Definicija je pomembna, saj odraža naš temeljni odnos do stvari. Za vsakega otroka bi si morali želeti, da ima ljubečega očeta in ljubečo mamo, ne zgolj poljubna ljubeča odrasla. Otrokom, ki so prikrajšani že zaradi razhoda staršev (tudi tisti v istospolnih družinah), bi morali čim bolj olajšati to prikrajšanost, napačno pa je, če to prikrajšanost označimo kot normalno.

Igor Vovk dodaja, da to nikakor ne pomeni manjvrednosti otrok, ki živijo v drugih, raznovrstnih oblikah družin, še manj to, da bi morale biti kratene njihove pravice. Še več, prepričan je, da bi jih morala država še bolj podpreti in zaščititi. Odločno pa nasprotuje mnenjem, da se pravic teh otrok ne da zagotoviti brez redefinicije družine.

Ko v tako pomembnih zadevah v družbi, ki jih odpira Družinski zakonik, ni velike mere soglasja, je edino racionalno, da se predlog zakona zavrne in se pristopi k oblikovanju novih rešitev, za vse tisto, kar se je v razpravi izkazalo za potrebno.


Vesna Melanšek                                 Jože Balažic                           Igor Vovk


Podpisniki izjave so za pojasnila in dodatne informacije na voljo na v nadaljevanju navedenih številkah oz. naslovih. Predsednica društva Center za avtizem Vesna Melanšek, GSM: 031/470–187, e-naslov: [email protected]; v imenu skupine osmih strokovnjakov dr. Jože Balažic, dr. med., GSM: 041/758–606, e-naslov: [email protected] in direktor Zavoda iskreni.net Igor Vovk, GSM: 051/422–990, e-naslov: [email protected].