Izid nove publikacije založbe Družina z naslovom Magnificat

15.8.2013 Slovenija Knjiga
Naslovnica Naslovnica

Molitvena revija, s katero molijo katoličani po vsem svetu

V slovenščini bo 15. avgusta 2013 izšla mednarodna molitveno-bogoslužna revija Magnificat. »Vsak mesec bo ta knjižica prihajala med nas, da bi se pridružili Marijini molitvi in molitvi Cerkve,« je ob izidu knjižice dejal urednik slovenske izdaje dr. Miran Špelič OFM. Izid revije ob prazniku Marijinega vnebovzetja je tudi poseben dar Cerkvi na Slovenskem ob obhajanju 70. obletnice posvetitve slovenskega naroda Mariji. Bralci se bodo z revijo prvič seznanili pri slovesnih romarskih mašah v vseh šestih škofijskih romarskih središčih.


Kaj prinaša molitveno bogoslužna revija Magnificat?

Poleg vsakodnevne jutranje in večerne molitve, ki je oblikovana po vzoru molitvenega bogoslužja (brevirja), so za vsak dan na voljo tudi besedila iz sv. maše, za ves mesec pa je skupna molitev pred spanjem in blagoslov. Vsakemu dnevu je pridan življenjepis svetnika ali meditacija, del besedil je prevedenih, del pa jih prispevajo slovenski duhovniki, redovniki in laiki. V uvodu je na voljo nekaj besedil za poglobitev vere in duhovnosti ter za poznavanje Svetega pisma.


Revijo ustanovil oče dvanajstih otrok

Magnificat je osnoval francoski laik, oče dvanajstih otrok, Pierre Marie Dumont kot posebno molitveno knjižico. Tudi zanj je bila evharistija vir in smisel življenja: hrana na poti vere in predokus tega, kar nas čaka v večnosti. Zdelo se mu je potrebno, da katoličani to resnico postavljajo bolj v ospredje in da se srečujejo z Božjo besedo tudi takrat, ko ne morejo biti pri maši.

Kakšno knjižico je želel imeti vedno ob sebi? – Takšno, ki bi mu pomagala živeti evharistično usmerjeni vsakdanjik. Biti bi morala tako lepa, da se ji človek težko upre. Pomembna je njena vsakodnevna uporabnost, priročnost in prenosljivost. Njen cilj pa je, da vsebuje vse, kar pripomore k bogatemu vsakodnevnemu molitvenemu življenju in slavljenju.

Revija izhaja mesečno. Majhnost knjižice zagotavlja, da jo lahko povsod nosimo s seboj in uporabimo vedno, ko se nam pokaže priložnost za molitev. Ker jo krasi lepa naslovnica z umetninami najlepših del evropske sakralne umetnosti in ima praktične platnice, elegantno tipografijo in je tiskana na biblijski papir, jo ljudje povsod po svetu zelo radi vzamejo za svojo.
Najhitreje rastoča katoliška molitvena revija na svetu izhaja v francoskem, nemškem, angleškem, španskem, litvanskem jeziku. Odslej bo v slovenskem jeziku na voljo tudi pri založbi Družina.

koordinatorica revijalnega programa založbe Družina Barbara Kastelec


Urednikova beseda

Marija je svoj Magnificat – »Naj poveličuje«, namreč njena duša Gospoda – izrekla pred Elizabeto in pred vsemi nami, ker tudi njej in nam Vsemogočni dela velike reči. Sebe in nas s to besedo spodbuja k molitvi. In ta njena spodbuda seže do nas tudi po tej knjižici, ki naj nam pomaga, da bi vsak dan poveličevali Gospoda, zjutraj in zvečer, doma in v cerkvi, pri vsakdanjih opravilih in pri bogoslužju.

V mesecu, ki ga začenjamo z obletnico kronanja brezjanske podobe Božje Matere in ko praznujemo praznik njenega rojstva, se opiramo na njeno materinsko priprošnjo in kličemo: Marija, pomagaj!

br. Miran Špelič OFM
urednik slovenske izdaje mednarodne revije Magnificat

Molitvena revija, ki izhaja vsak mesec. Vsaka številka prinaša:

  • uvodno misel in razmišljanje,
  • blagoslov meseca,
  • marijansko antifono meseca,
  • jutranjo in večerno molitev za vsak dan,
  • mašna besedila z Božjo besedo za vsak dan,
  • življenjepis svetnika ali meditacijo za vsak dan,
  • mesečni koledar,
  • razlago umetniškega dela na naslovni strani.

»Kdor hoče bolje moliti, naj moli več. Ko molimo, se učimo moliti; ko molimo, se potapljamo v Boga, v njegovo ljubezen.«

bl. mati Terezija iz Kalkute

Magnificat, revija, s katero molijo katoličani po vsem svetu. Molimo s Cerkvijo!


Dodatne informacije

Dodatne informacije zainteresirani dobijo na sedežu založbe Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani po tel. št. 01/360–28–28 ali po e-pošti na naslovu. Spletna stran revije, kjer jo lahko tudi prelistate.