V Galeriji Družina v Ljubljani odprta žalna knjiga za dr. Šturma

2.12.2021 Ljubljana Civilna družba

Žalna knjiga za prof. dr. Lovra Šturma bo odprta od 6. do 8. decembra, vsak dan med 8.00 in 17.00 v galeriji Družine na Krekovem trgu 1 v Ljubljani.

Akademsko društvo Pravnik sporoča, da je danes po boju z zahrbtno boleznijo umrl prof. dr. Lovro Šturm, zaslužni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, nekdanji predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, nekdanji minister za šolstvo in šport in nekdanji minister za pravosodje ter nekdanji predsednik Slovenske komisije pravnikov – Slovenske sekcije Mednarodne komisije pravnikov. Bil je komendator reda sv. Gregorja Velikega in od leta 1999 tudi član Suverenega malteškega reda.

Profesor Šturm je s svojim pedagoškim in znanstvenoraziskovalnim delom pomembno prispeval k razvoju pravnega študija in k razvoju slovenske pravne misli. Njegovo strokovno in znanstveno delo ni obsegalo samo področja upravnega prava in upravnih znanosti, temveč je segalo tudi na druga pravna področja, od ustavnega prava in prava človekovih pravic ter poprave krivic, prava verske svobode do humanitarnega in mednarodnega prava. Profesor Šturm je s svojimi raziskavami pomembno prispeval k razumevanju narave prava in zlorab prava v nedemokratični ureditvi.

Kot sodnik in predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije je pomembno prispeval k oblikovanju doktrine svobodne in demokratične družbe, pravnih načel vladavine prava, načela sorazmernosti, predpostavk pravne države, pravne omejitve oblasti, varstva zasebne lastnine in posameznikove svobode. Izjemen čut za pravičnost ga je v vlogi ministra za pravosodje denimo vodil pri oblikovanju programa sodnih zaostankov.

Profesor Šturm je kot eden vodilnih teoretikov slovenske pravne misli  s svojimi pogledi in z razlago Ustave Republike Slovenije pustil sledi generacijam študentov prava. Z neusahljivo energijo je bil predan delu in izzivom v številnih pravniških, pedagoških in znanstvenoraziskovalnih krogih. Izjemnega pomena je tudi njegova založniška dejavnost, v okviru katere je v naš prostor prinašal nove ideje, ki so bile vse zakoreninjene v klasični evropski demokratični in pravni misli. Neprestano se je zavzemal za prepoznanje dobrega, kar je izkazal tudi s svojim prispevkom na strokovnem srečanju Akademskega društva Pravnik leta 2009.

Slovenski škofje izrekajo družini Šturm sožalje in se Bogu zahvaljujejo za njegovo življenjsko poslanstvo še posebej na področju verske svobode slovenskih kristjanov.