Homilija koprskega škofa msgr. dr. Jurija Bizjaka ob blagoslovitvi orgel v koprski stolnici

6.11.2021 Koper Glasba, Škofija Koper
Foto: orglekoper.si Foto: orglekoper.si

Spoštovani gospod Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije,  spoštovani predstavniki civilnih oblasti in diplomatskega zbora! Spettabile S.E.R. Mons. Jean-Marie Speich, Nunzio Apostolico in Slovenia, spettabili rappresentanti delle autorità civili e del corpo diplomatico! Spoštovani gospodje nadškofje in škofje, duhovniki in diakoni! Spoštovani predstavniki Fundacije Kongresshaus-Stiftung iz Züricha! Spoštovani predstavniki ustanov in podjetij, sodelujočih pri izgradnji kora  in postavitvi sedanjih orgel v koprski stolnici.  Spoštovani organisti in skladatelji, zborovodje in pevci, bratje in sestre! Vsem prisrčen in bratski pozdrav!

Koprska stolnica se danes veseli novih orgel in jih radostna sprejema pod svojo streho. Toliko desetletij je župnija hrepenela po novih orglah, pripravljala načrte in zbirala sredstva, se posvetovala in iskala možnosti, da bi v svojo stolnico postavila orgle, ki bi bolj ustrezale njeni prostornini in željam njenih pevcev in organistov, glasbenih umetnikov in vseh ljubiteljev glasbene umetnosti. Pa je vedno nekaj udarilo vmes in že doseženi dogovori in načrti so splavali po vodi.

Dokler se na obzorju ni pokazala veličastna ponudba naših dobrotnikov iz Züricha, ki je kakor vzhajajoče sonce razsvetlila našo pot do veličastne kraljice glasbil, ki jo zdaj veselo pozdravljamo in slovesno sprejemamo v naše svetišče, kakor je kralj David sprejel skrinjo zaveze na Sionu: 'David in vsa hiša Izraelova pa sta rajala pred Gospodom z vsemi glasbili in citrami, s harfami in bobni, z zvončki in cimbali … Tako sta David in vsa hiša Izraelova prenesla skrinjo Gospodovo z radostnimi vzkliki in donenjem trombe' (2 Sam 6,5.15). Z enakim navdušenjem tudi mi danes sprejemamo in pozdravljamo naše orgle.

Orgle sestavlja množica registrov in piščali in so največje in najmočnejše, najbogatejše in najbolj izrazno glasbilo. Orgle so orkester v malem in organist je maestro, ki hkrati igra na glasbilo in dirigira celemu orkestru. Kakor se v orglah prepoznavajo posamezna glasbila, tako se v igranju orgel more prepoznati vsak človek in, ko zadonijo vse piščali, se v njih more prepoznati vsa skupnost in celotna družba. Zato so orgle na poseben način pisane na kožo vsakemu človeku in celotni družbi.

Papež Benedikt XVI piše: 'Orgle se od nekdaj in upravičeno imenujejo kralj glasbil, ker povzemajo vse glasove stvarjenja in odmevajo polnost človeških občutij, od veselja do žalovanja, od zahvaljevanja do pritoževanja. Še več, kakor vsaka kakovostna glasba tudi orgle presegajo zgolj človeško raven in usmerjajo v božansko. Velika barvitost orgelskih zvokov, od najbolj tihih do skrajno mogočnih, postavlja orgle nad vsa druga glasbila. Orgle zmorejo izraziti vse razsežnosti človeškega življenja. Raznovrstne zmožnosti orgel nas na neki način spominjajo na brezmejnost in veličastnost Boga.'

Papa Paolo VI ai musicisti: ‘È una grande missione, la vostra. La musica, la più immateriale e arcana espressione d'arte, che può avvicinare l'anima fino ai confini delle più alte esperienze spirituali, ha la sua grande parola da dire anche davanti al mondo di oggi; ha il compito tremendo e affascinante d'interpretarne le aspirazioni, le inquietudini, il brivido di assoluto; di placarne con un messaggio di serenità le oscure crisi di pensiero e di sentimento; di temperare l'aridità e il freddo, in cui lo possono avvolgere i pur raffinati strumenti del suo tecnicismo; ha una missione da svolgere in nome dei valori umani più alti e veri e duraturi, quasi per una propedeutica alle ardue conquiste dello spirito.’

Dragocene orgle ne bodo služile in koristile samo stolnici in samo Kopru, temveč bodo na razpolago tudi drugim ustanovam in posameznikom, civilnim in cerkvenim, znotraj in zunaj meja naše škofije in naše dežele. Zato se novih orgel veseli tudi vsa škofija in izreka priznanje vsem ustanovam in posameznikom, ki so na strokovnem področju prispevali svoj delež, da so orgle zdaj postavljene na svoje mesto, in se iskreno zahvaljuje tudi vsem dobrotnikom, ustanovam in posameznikom, ki so prispevali svoj delež za kritje stroškov izgradnje povečanega kora in postavitve orgel.

Naj sklenem z mislimi, ki  jih je o orglah napisal načrtovalec teh zdaj naših orgel, veliki organist Jean Guillou. Tako piše: 'Imel sem 11 let. Povzpel sem se na orgelsko tribuno sam in imel sem občutek, da se nahajam pred neke vrste pošastjo. Videl sem samo tastature, vrsto piščali na pročelju. Toda zvok, ki je prihajal iz drobovja, je bil neka skrivnost, imel je nekaj čarobnega!'

'Orgle so nekaj, kar ima brezkončne možnosti. Treba jih je gledati kot takšne in ne kot dokončano glasbilo. Kdaj naj bi dosegle svoje končno stanje? V katerem stoletju: Ali v XVII? Ali v XVIII? Ali v XIX? In kje? V Franciji? V Španiji? V Nemčiji?'

'Orgle so glasbilo Stvarnika v najboljšem pomenu besede!' 'Tudi če Cerkev dandanes ni več tako navdušena nad glasbo kot je bila nekoč, orgle bodo obstale!' 'V zvoku orgel je prihodnost sveta!'

Gospe in gospodje, bratje in sestre! Naj bo v zvoku orgel tudi prihodnost naše stolnice in naše škofije, prihodnost našega Kopra in naše Primorske, prihodnost naše Slovenije in naše Evrope. Naj si na njih dajo duška naši organisti in dirigenti, naši zborovodje in pevci, naši skladatelji in organizatorji. Naj božajo in dramijo ušesa naših poslušalcev in naj se pridružujejo petju devetih korov angelov na nebeških višavah. Amen.

Msgr. dr. Jurij Bizjak,
koprski škof

 

Prevod nagovora Pavla VI.:

'Vaše poslanstvo je veliko. Glasba, najbolj nesnovna in skrivnostna izrazitev umetnosti, ki zmore približati dušo do meja najvišjih duhovnih izkustev, zmore svojo veliko besedo izreči tudi pred današnjim svetom; ima strašno in čudovito nalogo, da posreduje navdihe, nemire, trepet brezkončnega; da z jasnim sporočilom pomiri temne precepe mišljenja in občutja; da ublaži ostrino in hlad, v katerega ga lahko ovijejo še tako prečiščena sredstva njegove tehničnosti; ima poslanstvo, ki ga razvija v imenu najvišjih in resničnih in trajnih vrednot, kakor za pripravo na najbolj naporne dosežke duha.'