Hodil je z njima (Lk 24,15)

28.3.2017 ob 15:00 Barcelona CCEE, Cerkev v svetu, kateheza, Laiki, Mladi, Nova evangelizacija
Spletna stran simpozija Spletna stran simpozija

Evropski simpozij o mladih​

Svet evropskih škofovskih konferenc (CCEE) organizira simpozij v Barceloni (od 28. do 31. marec 2017), ki bo na ravni Evrope povezal predstavnike za pet področij dela z mladimi: kateheza, šolstvo, mladinska in univerzitetna pastorala in pastorala poklicanosti. Preko 250 udeležencev se je v zadnjih mesecih že srečalo s temeljnim dokumentom (Hodil je z njima (Lk 24,15) / Spremljati mlade, da bi svobodno odgovorili na Kristusov klic), ki prinaša dvanajst točk kot pomoč pri vzgoji. Teme so: 1. Jezus in spremljanje, 2. Navdušenje kristjana in Božja volja, 3. Različnost in odnos, 4. Identiteta in življenje, 5. Skupnost in družina, 6. Družina in Cerkev, 7. Upanje in polnost življenja, 8. Veselje in življenje, 9. Mladi in njihov besednjak, 10. Spremljanje in Sveti Duh, 11. Spraševanje vesti in pričevanje, 12. Evangelizacija in Kristus.

Dokument je nastal na podlagi obširnih posvetovanj. Septembra 2015 se je na Malti sestala skupina predstavnikov petih omenjenih pastoralnih področij in začrtala osnutek dokumenta. V privi polovici 2016 so se potem srečali narodni predstavniki po posameznih področjih in oblikovali svoje predloge in dopolnitve. Redakcijska skupina je v največji možni meri upoštevala njihove pripombe in predloge. Končni dokument smo na krajšem delovnem srečanju oblikovali v manjši skupini predstavnikov vseh petih področij.

Podrobnosti o simpoziju so dosegljive na spletni strani: http://symposium2017.ccee.eu/

»Mladi so ključni v življenju Cerkve in družbe. Imajo veliko darov, ki jih lahko delijo in bi jih mi morali ceniti: predanost, ustvarjalnost, dobrodelnost, želja po spoznavanju in sprejemanju drugih, ali drugače, velika želja ljubiti in biti ljubljeni, poznati resnico in jo vzeti za svojo. Verjamejo, da lahko spremenijo svet, in je prav in dobro, da to verjamejo...,« je dejal msgr. Duarte da Cunha, generalni tajnik CCEE. »Spremljati mlade zato postane čudovito poslanstvo, ki nam ga je zaupal Jezus. Za nekoga, ki spremlja, to pomeni, da sledi Božji luči skupaj z mladimi. Za osebe, ki jih spremlja, ni potrebno, da živijo popolno, morajo pa gledati na Boga in živeti sedanji trenutek v predanosti. Zato, četudi se mlad človek sreča z ovirami, mu/ji bo tisti, ki ga spremlja, sposoben pokazati smer, odpreti nov pogled v prihodnost, ki lahko postane celo privlačna ponudba v nasprotju s potrošništvom, ki ne zmore napolniti človeškega srca. Izražanje take bližine mladim pričuje z besedami in dejanji: da je vredno iti naprej; kaj je dobro in kaj je zlo; v čem je resnična sreča. Za vzgojitelja namreč ni večje sreče kot videti mladega, ki živi osebni odnos z Jezusom Kristusom in se zaveda zmožnosti, da lahko svobodno podari svoje življenje za druge in hkrati postane resnični pričevalec in voditelj za druge. Zato moramo skrbeti ne samo za mlade, temveč tudi za družine in skupnosti, da bodo vedno bolj pripravljene in navdušene za to poslanstvo, da pokažejo Kristusa in hodijo z njim. To je razlog, da bo program v Barceloni vseboval trenutke molitve in vsakodnevne evharistije, med katero bomo molili za duhovne poklice (sreda, 29. 3.) in za družine (četrtek, 30. 3.).«

Vigilija z mladimi iz Barcelone za mlade po vsej Evropi

V sredo, 29. marca, bo ob 19.45 v cerkvi sv. Ane vigilija, ki jo bodo oblikovali mladi škofijskega urada za mlade. Vigilija je zasnovana kot molitev za mlade v Evropi, s pričevanji in slavljenjem, adoracijo in petjem. Ob sklepu se bodo mladi iz Barceloni srečali z udeleženci simpozija v bratskem druženju.

Gosti

Na simpozij so povabljeni tudi številni gosti, ki bodo udeležence nagovorili s svojimi razmišljanji ob vsebini simpozija.

Predavatelji bodo iz vatikanskih uradov, oddelkov Sveta evropskih škofovskih konferenc (CCEE) ali uradov škofovskih konferenc, kjer so odgovorni za pastoralno delo z mladimi. Seveda pa bodo navzoči tudi mladi, ki bodo dali svoj dragocen prispevek, kot so ga dali že v pripravi dokumenta, ki je osnova simpozija.

Program, seznam gostov in udeležencev ter dokument Hodil je z njima so objavljeni na spletni strani simpozija.

mag. Tone Česen,
tajnik Medškofijskega odbora za mladino