Glavni poudarki v zvezi z nestrpnostjo in diskriminacijo proti kristjanom v Evropi

Opazovalnica proti nestrpnosti in verski diskriminaciji Opazovalnica proti nestrpnosti in verski diskriminaciji

Letno poročilo Opazovalnice proti nestrpnosti in verski diskriminaciji v Evropi


Kaj razumemo kot nestrpnost in diskriminacijo?

Opazovalnica proti nestrpnosti in verski diskriminaciji v Evropi (OIDCE) uporablja izraz nestrpnost in diskriminacija proti kristjanom v Evropi za opisovanje v zahodnem svetu naraščajočega pojava: namreč zanikanja enakih pravic in socialnega izključevanja kristjanov. Pojem nestrpnost izraža socialno raven, pojem diskriminacija pa pravno raven problema. Ko gre za kristjane v Evropi, se Opazovalnica izogiba pojmu preganjanje, saj ta pomeni sistematično zatiranje, kar na splošno razumemo kot zapiranje, mučenje, usmrtitev ali zaplembo premoženja.


Kje lahko najdemo vzorčne primere?

V tem poročilu so zbrani vzorčni primeri, ki naj bi v celoti pokazali raznolikost incidentov, do katerih prihaja danes. Nekateri primeri so navedeni v več kot eni kategoriji, vsakokrat glede na njihovo sporočilnost. Vsi primeri so v celoti opisani na spletni strani Opazovalnice (prim. www.IntoleranceAgainstChristians.eu).


Glavni dogodki v letu 2011

Leto 2011 so zaznamovale številne razprave o religiji – recimo ob primeru norveškega morilca Andresa Breivika, ki so ga nemudoma napačno označili kot krščanskega fundamentalista. Da bi potrdili proti-krščanske predsodke, je bilo treba najti krščansko različico islamističnega terorizma. To nepremišljeno in prenagljeno oznako so rade volje sprejeli mediji s celega sveta.

Pozitiven razvoj predstavlja znameniti primer Lautsi na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP). Veliki dom ESČP je razveljavil sodbo prve stopnje tega sodišča in pojasnil, da navzočnost križev v učilnicah državnih šol v Italiji – s katero se večinski religiji v državi omogoča prevladujočo vlogo v šolskem okolju – sama po sebi ne more veljati za proces indoktrinacije. S tem zato ni kršena pravica laicističnih staršev gospe in gospoda Lautsi do svobode veroizpovedi.

Pozitiven dogodek leta 2011 je bila tudi resolucija Parlamentarne skupščine OVSE, ki je sprožila javno razpravo o nestrpnosti in diskriminaciji proti kristjanom v Evropi. Resolucija poziva k spremembi tistih zakonov v državah članicah, ki bi potencialno lahko imeli negativne posledice za kristjane.


Navedki:

»Na žalost v nekaterih, predvsem zahodnih državah v političnem in kulturnem okolju kot tudi v sredstvih družbenega obveščanja naletimo na podcenjevanje in včasih celo sovražnost, da ne rečem zaničevanje, do religije in posebej do krščanstva.«

Papež Benedikt XVI., 11. januar 2011


»Pravica do verskega prepričanja in do ravnanja v skladu s svojo vero se spopada s pravico, ki nas brani pred žalitvami – in v tem odnosu izgublja ... Pravo postaja nepravično. Svoboda verujočega ni več enako zaščitena kot interesi tistih, ki se počutijo diskriminirane ... Gre za nezdravo neravnovesje, ki ga je treba popraviti – če ne preko sodišč, pa preko parlamenta.«

The Daily Telegraph (uvodnik), 18. januar 2011


»Zanimivo, da so se ateisti izkazali za tako nestrpne do vernikov.«

Lord Chris Patten, 12. april 2011


»Poskus, da bi današnji prevladujoči model enakosti in boja proti diskriminaciji vsilili verskim organizacijam, predstavlja erozijo verske svobode.«

Lord Sacks, Glavni rabin Velike Britanije, 4. julij 2011


»Ustvariti moramo državo, v kateri bodo ljudje lahko brez sramu ponosni na svojo vero – kjer jim ne bo treba vere pustiti pri vratih. To pomeni, da smo ponosni na krščanstvo, ne pa da zmanjšujemo njegov pomen.«

Baronica Warsi, ministrica britanske vlade (muslimanka), 1. november 2011


Kaj je Opazovalnica proti nestrpnosti in verski diskriminaciji v Evropi (OIDCE)?

OIDCE zbira primere o diskriminaciji proti kristjanom iz medijev ali od posameznikov, ki o tem poročajo. O teh primerih obvešča mednarodne vladne organizacije, kot na primer Agencijo Evropske unije za temeljne pravice in Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). Izsledki so na spletni strani na razpolago politikom, nevladnim organizacijam, novinarjem in vsem, ki jih ta vprašanja zanimajo.

Opazovalnica je nevladna organizacija in je redno registrirana v Avstriji. OIDCE upravlja spletno stran s pregledom in arhivom dogodkov izključevanja ali diskriminiranja kristjanov ali krščanstva iz vse Evrope ter se osredotoča na evropski prostor (Evropska unija, države kandidatke za vstop v EU, razširjena Evropa).