Dvojezična Fama actorum Katoliškega inštituta za januar-februar 2016

Fama actorum Katoliškega inštituta Fama actorum Katoliškega inštituta

Dragi prijatelji, pred vami je Fama dvojezična actorum, januar-februar 2016.

Iz vsebine:

 • Predbožično srečanje vodstva, akademskega zbora, študentov in sodelavcev s slavnostno podelitvijo diplom
 • Študenti zasebne Univerze v Donji gorici na mednarodni zimski šoli na Fakulteti za poslovne vede v okviru programa mobilnosti CEEPUS
 • Študenti Fakultete za poslovne vede so obiskali Ustavno sodišče Republike Slovenije
 • Komentar: Humanitarnost množičnega preseljevanja in "trg limon"
 • Advent na Fakulteti za poslovne vede
 • Bodočim študentom FPV: vabljeni na zajtrk z vodstvom
 • Pričeli smo z vpisom nove generacije študentov v UNIVERZITETNI in v MAGISTRSKI program POSLOVNE VEDE za leto 2016-17
 • Vse o FPV in še več na novih spletnih straneh
 • Komentar: Barometer aktualnih geostrateških vprašanj

Dear Friends,

A bilingual Fama Actorum January - February 2016 has arrived.

From the content:

 • Pre-Christmas gathering with the Dean, Director, Academic Faculty, Staff, and Students with a gala diploma celebration
 • Students from UDG attended an international winter school under the auspices of the CEEPUS Freemover Mobility Programme
 • Students of the Faculty of Business Studies at the Constitutional Court of the Republic of Slovenia
 • Commentary: Humanitarianism of mass migrations and the "market for lemons"
 • Advent at the Faculty of Business Studies
 • New Generation of Students: join us at the Breakfast with the Dean and the Director
 • Applications for 2016-17 Undergraduate and Masters programmes of Business Studies are now open
 • Everything about FPV is now available on new web pages
 • Commentary: the Barometer of actual geostrategic issues

Najdete jo Tukaj.

Vaš Katoliški inštitut