Dobrodelna akcija Za srce Afrike 2017 - pomoč iz Slovenije v Afriki rešuje življenja

Slovenska karitas v drugi polovici avgusta letos začenja z 12. dobrodelno akcijo Za srce Afrike.

Namenjena je pomoči  najrevnejšim otrokom in družinam v Afriki, ki zaradi splošne revščine, posledic podnebnih sprememb ali konfliktov nimajo osnovnih dobrin in pogojev za preživetje in dostojno življenje. Z zbranimi sredstvi  podpiramo razvojne in humanitarne projekte s področja oskrbe z vodo in hrano ter zdravstva in šolstva, ki jih Karitas izvaja v sodelovanju s slovenskimi misijonarji in ob pomoči domačinov predvsem na revnem podeželju v osrednjem delu Afrike.

»Slovenija je zame majhna država, ki ima veliko srce, hvala lepa« so besede ruandijske sestre Teodozije, s katerimi je zaobjela vso pomoč revnim, ki je bila v zadnjih enajstih letih posredovana iz Slovenije v osrčje Afrike v okviru zbranih sredstev akcije Za srce Afrike s strani posameznikov, podjetij, SMS sporočil in ob dodatni podpori s strani Ministrstva za zunanje zadeve in Misijonskega središča. Zgrajenih/obnovljenih in opremljenih je bilo 7 šol in vrtec, 4 zdravstveni centri in 3 porodnišnice ter 10 vodnjakov. S hrano je bilo rešenih mnogo življenj podhranjenih otrok, zaradi česar je dosedanja pomoč iz Slovenije, ki dnevno lajša življenje 250.000 ljudem v srcu Afrike, neprecenljive vrednosti. V Afriki je še veliko ljudi, predvsem otrok, ki tudi letos potrebujejo našo pomoč.

Z zbranimi sredstvi v lanskoletni akciji Za srce Afrike smo v Safi v Centralnoafriški republiki omogočili nakup opreme za novozgrajeni bolnišnični sobi, sprejemnico, lekarno in sanitarije v zdravstvenem centru ter 3,3 tone hrane za pomoč 408 podhranjenih otrokom in 23 nosečnicam. V Mukungu v Ruandi smo v sodelovanju z misijonarko s. Vesno Hiti podprli gradnjo in opremljanje dveh sob in sanitarij za bolnike, ki so dlje v oskrbi. Ob podpori MZZ smo nadaljevali z oskrbo in zdravstveno vzgojo nosečnic in mater o higieni in pravilni prehrani otrok. V Rwisabiju v Burundiju smo v vrtcu zgradili in opremili večjo učilnico za izobraževanje 200 otrok, omogočili plačilo dela dveh vzgojiteljic, babice in sestre v zdravstvenem centru, kjer smo kupili tudi manjkajočo opremo. V Kiguhu v Burundiju smo skupaj s s. Bogdano Kavčič podprli obnovo 6 učilnic vaške šole, ki jo obiskuje 943 učencev. V Ampitafa na Madagaskarju smo v sodelovanju z Janezom Krmeljem podprli nakup 7,5 ton riža in 160 l olja za dnevni obrok 217 osnovnošolcev. Skupaj s Caritas Malavi smo ob hudi suši podprli nakup hrane in semen. V Kasungu v Malaviju pa smo v novi gimnaziji omogočili nakup 150 vzmetnic in vzglavnikov za internat na prošnjo p. Lojzeta Podgrajška.

S pomočjo letošnje akcije bomo v Safi v Centralnoafriški republiki ponovno preko celega leta pomagali z nakupi hrane za pomoč preko 400 podhranjenih otrokom. V Kiguhu v Burundiju, kjer so sestre začele z novim misijonom, je potreba po popolni obnovi in opremljanju zdravstvenega centra, ki oskrbuje 12.000 prebivalcev. Streha pušča, strop in predelne stene so uničene, primanjkuje opreme, vode in zdravstvenih delavcev. V Kiguhu sestre želijo zgraditi tudi vaški vodnjak, kjer se bo z vodo oskrbovalo 170 družin. V Nyangungu v Burundiju, kjer smo leto nazaj zgradili novo šolo z 12 učilnicami, nas ravnateljica prosi za nakup učbenikov za učbeniški sklad šole. V Ruzo v Burundiju, kamor so zaradi trajajoče suše in lakote pribežali mnogi iz Kirunda, bomo z nakupi s hrano in drugimi potrebščinami pomagali 200 preseljenim družinam. Lani je šolo obiskovalo 895 otrok. Mnogi so imeli samo zvezek. V osnovnih šolah v Ampitafa in Tolangara na Madagaskarju pa želimo podpreti nakupu riža za preko 300 učencev, za katere je to pogosto edini dnevni obrok.

Darovalci svoj dar Za srce Afrike 1 EUR ali 5 EUR lahko prispevajo s SMS sporočilom AFRIKA ali AFRIKA5 na 1919 ali na Slovensko karitas, Kristanova ulica 1, 1000 LJ, TRR: SI56 02140-0015556761, sklic: SI 00 2127 namen: Za srce Afrike. Zgibanka s položnico bo na voljo tudi v septembrski številki revije Ognjišče. Več na http://www.karitas.si/akcije/za-srce-afrike/. »HVALA Slovenija!«

V sklopu akcije Za srce Afrike letos nadaljujemo s programom Z delom do dostojnega življenja, preko katerega s pomočjo 514 mesečnih slovenskih darovalcev že omogočamo plačilo za redno in občasno delo staršem iz 300 revnih družin v Afriki (Ruandi, Burundiju, Centralni Afriki in na Madagaskarju) ter 14 v Albaniji in 9 na Šrilanki. Revna družina na afriškem podeželju potrebuje dodatnih 24 EUR, v mestu 48 EUR, v Albaniji 50 EUR in na Šrilanki 30 EUR na mesec, da dostojno preživi, ima dovolj hrane, dostop do zdravil in šolskih potrebščin za otroke. Po sedmih letih izvedbe akcije so se mnoge družine že postavile na lastne noge, namesto njih so misijonarji vključili druge revne družine.

Z majhno dnevno odpovedjo, kot je 1 EUR na dan, lahko posamezniku na drugem kontinentu omogočimo redno delo in njegovi družini spremenimo življenje. Letos bomo na ta način podprli nove revne družine v Burundiju, Eritreji, Albaniji in na Šrilanki. Zbiramo tudi mesečni dar za plačilo dela zdravstvenih delavcev in učiteljev na misijonih v Afriki. Lani smo podprli delo zdravnika in 2 učiteljic. Vabimo nove mesečne darovalce, kar lahko storijo preko trajnika ali položnic. Podrobnosti v prilogi in na tej strani.

Imre Jerebic, generalni tajnik Slovenske karitas

Kontakt: [email protected], 031/344 481