Delovanje Ekspertne skupine za reševanje spolnih zlorab pri SŠK, Dnevnik - Odgovor na novinarska vprašanja

18.11.2013 Zaščita otrok, SŠK
Slika je simbolična Slika je simbolična

 

Spoštovani.
Prosim za pojasnila v zvezi z delovanjem ekspertne skupine za reševanje spolnih zlorab.  Zanima me, kdaj je bila skupina ustanovljena, kdaj ji je potekel prvi mandat in kdaj se je začel njen  drugi in (morebiti tretji) mandat.

Ekspertna skupina za reševanje spolnih zlorab pri Slovenski škofovski konferenci (SŠK) je začela delovati leta 2009. V prvem mandatu je SŠK za obdobje od 2. februarja 2009 do 1. februarja 2011 za njene člane imenovala msgr. dr. Andreja Sajeta (predsednik skupine in cerkveni pravnik), dr. Tanjo Repič Slavič (psihologinja) in Valentina Rozmana (civilni pravnik). Omenjenim članom skupine je bil mandat podaljšan dne 10. marca 2011. Svoj drugi mandat se jim je iztekel 1. februarja 2013. Slovenski škofje so 17. junija 2013 potrdili delovanje omenjene skupine in začeli postopek ponovnega imenovanja obstoječih članov skupine oz. iskanja novih članov.

Zanima me, kdo so poimensko trije člani skupine, kdo jih je predlagal in potrdil; kje se jih dobi oziroma kako  lahko ljudje stopijo v kontakt z njimi.
Člani Ekspertne skupine so: mag. Jožef Koren (predsednik in cerkveni pravnik), Sara Jerebic (psihologinja) in mag. Andrej Naglič (civilni pravnik). Člane ekspertne skupine predlagajo in imenujejo člani Slovenske škofovske konference po posvetu s strokovnjaki. S člani skupine lahko ljudje pridejo preko kontakta na spletni strani SŠK v rubriki z naslovom Zaščita otrok. Elektronski naslov je: [email protected].

Zanima me še, ali so bile v Rimu potrjene nove smernice o ravnanju v primeru spolnih zlorab in kdaj je bilo to (če so bile že potrjene).
Nove Smernice o ravnanju v primeru spolnih zlorab so bile lansko leto poslane na Sveti sedež in še čakamo na njihovo potrditev.