Knjiga ameriškega jezuita Jamesa F. Keenana Dela usmiljenja - srce katoliške vere

Celjska Mohorjeva družba se je odzvala pobudi duhovnikov in je ob začetku leta Božjega usmiljenja izdala knjigo ameriškega jezuita Jamesa F. Keenana DELA USMILJENJA - SRCE KATOLIŠKE VERE. Knjiga je pastoralno vodilo in učinkovit pripomoček v letu Božjega usmiljenja za vse duhovnike, katehete in župnijske sodelavce ter nagovorljivo branje za vse vernike, saj nam približa usmiljenje kot Božjo pot do nas in kot pot drugega k drugemu. V časih, ko usmiljenje dobesedno trka na vrata naše domovine, nas klic k duhovnim in telesnim delom usmiljenja spet nagovarja enako močno kot nekoč cerkvene očete.

Usmiljenje – prostovoljna naravnanost za vstop v kaos drugega
Ameriški jezuit Keenan nam približa usmiljenje kot Božjo pot do nas in kot našo pot do bližnjega. V časih, ko usmiljenje dobesedno trka na vrata naše domovine, nas klic k duhovnim in telesnim delom usmiljenja spet nagovarja enako močno kot nekoč cerkvene očete. Knjigi in letu Božjega usmiljenja na pot je spremno besedo napisal nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl.

James F. Keenan je eseje, objavljene v tej knjigi, prvotno pisal kot kolumne za ameriško revijo Cerkev. Usmiljenje postavi kot tisto lastnost, ki katoličane razpoznavno določuje v družini judovsko-krščanskega izročila. Knjiga je pastoralno vodilo, učinkovit pripomoček v letu Božjega usmiljenja in predvsem nagovorljivo branje, prirejeno in dopolnjeno za slovensko javnost.   Natančno se posveti vsakemu od telesnih in duhovnih del usmiljenja, jih predstavi skozi zgodovinski razvoj in jih konkretno umesti v naš sodobni vsakdan. Med drugim opozarja, da je prezreti potrebe lačnih za kristjane največje pohujšanje in da žejne napajati ne pomeni le omogočiti dostop do vode, ampak zagotoviti dostop do pitne vode. Pokopavanje mrtvih osvetli skozi osebno zgodbo, ob dogodkih 11. septembra 2001 pa opozarja tudi na nepokopane, nedokumentirane in neznane. Predvsem pa poziva k pozornosti, da k ljudem v stiski vedno pristopimo z občutkom dostojanstva.   Medtem ko je pri telesnih delih usmiljenja prejemnik deležen neke koristi, je pri duhovnih delih ravno obratno: pogosto ima koristi tisti, ki duhovna dela udejanja. Duhovna dela usmiljenja predstavi v treh sklopih: sprava, čuječnost in molitev.   »Etika kreposti nas spominja, da postajamo to, kar delamo. Kjer koli smo, se oblikujemo s pomočjo navad, ki jih prevzamemo kot starši, duhovniki, delavci, pisatelji, študentje, poslovneži … Postajamo seznam nalog, ki smo si jih določili.« V tej luči skupaj razmišljamo o usmiljenju in evharističnem bogoslužju, o vsakodnevnem soočanju s svojim lastnim kaosom in o vstopanju v kaos družinskega življenja ter v kaos sveta. Prav naša naravnanost za prostovoljen vstop v kaos drugega pa je bistvo usmiljenja.

O avtorju
James F. Keenan je leta 1970 vstopil v Družbo Jezusovo v provinci New York in bil leta 1982 posvečen v duhovnika. Leta 1976 je diplomiral iz angleščine in filozofije in leta 1982 na Jezuitski teološki fakulteti v Westonu končal magisterij iz teologije. Študij je nadaljeval na Papeški Univerzi Gregoriana v Rimu (1984 magistriral in 1988 doktoriral). Poučeval je na Univerzi Fordham in na Jezuitski teološki fakulteti v Westonu. Bil je svetovalec Škofovske konference za pregled dokumenta Etične in verske smernice za Katoliške zdravstvene ustanove (1988−1995) in vodja skupine Urada za zdravstvo v zvezi z odgovornim spolnim vedenjem (2000−2002). Bil je v odboru Združenja krščanskih etikov (2001−2005) in Ameriškega katoliškega teološkega združenja (2012–2014) ter v uredniškem odboru revije Teološke študije (1991–2013). Je urednik zbirke Moralna izročila pri založbi Georgetown University Press.   Je avtor številnih znanstvenih del. Uredil je knjigo Delaj, kar pridigaš: Kreposti, etika in moč v življenju dušnih pastirjev in njihovih občestev, ki je leta 2000 prejela nagrado Katoliškega tiska za najboljše delo na področju pastoralne teologije. Prav tako je uredil knjigo Katoliški strokovnjaki za etiko o preprečevanju HIV-a in AIDS-a, ki jo je leta 2003 jezuitsko društvo častnih članov Alpha Sigma Nu razglasila za najboljše delo na področju etike. Organiziral je dve odmevni svetovni konferenci moralnih teologov v Padovi leta 2006 in v Trentu leta 2010. Predaval je na različnih univerzah na vseh celinah. Od leta 2005 je profesor moralne teologije na jezuitski univerzi Boston College.

Odlomki iz knjige
»Sojeni bomo po tem, ali smo bili usmiljeni.« (Str. 20)   »Janez XXIII. je odhitel k zapornikom in rekel: ''Ker niste vi mogli priti k meni, sem moral jaz priti k vam.'' V luči strašnega položaja teh ljudi po svetu (in tudi pri nas) to telesno delo usmiljenja ni staromodna navada, ampak prej potrebna in celo nujna dejavnost. Spodbuja nas, da pazimo na najbolj izločene in da do njih gradimo mostove.« (Str. 39)   »Jasno je, da negotovosti glede hrane ne moremo nikoli razložiti z gostoto prebivalstva in s posledično nesorazmernostjo zalog hrane. Namesto tega so ljudje lačni zato, ker nimajo virov za dostopanje do hrane preko denarnega gospodarstva. Odgovor na lakoto je v dostopu.« (Str. 51)   »Krščanski steber moralne večvrednosti je narejen iz peska.« (Str. 103)   »Noben krščanski zakon, nobena krščanska skupnost, nobeno krščansko poslanstvo, nobena krščanska župnija ali škofija ne more obstajati brez sprave. Sprava vse to omogoča.« (Str. 103)   »Peter noče resnične zgodbe. Raje ima svoj lastni kipec, svojega prijetnega domačega mesija, ki je zabaven za lovljenje rib, čudeže in večerje. Na seznamu, ki si ga je določil Peter, ni trpljenja. Zaradi tega Jezusove zgodbe ne dojame pravilno.« (Str. 138)

Več informacij in naročila: CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA, Prešernova 23, 3000 Celje, T 03 490 14 20, E [email protected], www.mohorjeva.org