Dekret Kongregacije za bogoslužje o spremembi obreda umivanja nog na veliki četrtek

21.1.2016 Katoliška Cerkev in Cerkev na Slovenskem Bogoslužje, Evharistija, Velika noč, Teologija, Papež Frančišek

Kongregacija za bogoslužje je v četrtek, 21. januarja 2016, izdala dekret o spremembi obreda umivanja nog na veliki četrtek. Do sedaj je veljalo, da so pri obredu umivanja nog lahko sodelovali samo moški in fantje, z novim dekretom pa bodo umivanja nog lahko deležni vsi člani Božjega ljudstva. Duhovnik bo torej lahko izbral skupino vernikov, ki bo predstavljala raznolikost in edinost Božjega ljudstva. Ta skupina bo lahko sestavljena iz moških in žensk ter temu primerno iz mladih in ostarelih, zdravih in bolnih, klerikov, posvečenih in laikov.

Dekret je izšel na željo papeža Frančiška, ki je v pismu prefektu kongregacije, kardinalu Robertu Sarahu, zapisal, da o obredu umivanja nog, kakor ga določa bogoslužje maše zadnje večerje, že dolgo razmišlja. Namen spremembe je namreč izboljšati obred, da bi se tako v polnosti izrazil smisel Jezusovih dejanj med zadnjo večerjo, njegovo darovanje do konca za zveličanje sveta. Papež zapiše, naj se v rimskem misalu spremenijo deli, kjer je do sedaj bilo določeno, da so osebe, izbrane za obred umivanja nog, lahko samo moški ali fantje, in sicer na način, da bodo od sedaj naprej pastirji Cerkve lahko udeležence obreda izbrali med vsem Božjim ljudstvom. Papež še doda, da je izbranim treba zagotoviti ustrezno razlago pomena samega obreda.

Vir: Radio Vatikan.