Cerkve pred volitvami v EU potrdile svojo vlogo pri oblikovanju prihodnosti Evrope

20.3.2024 Bruselj Civilna družba, COMECE

Voditelji Komisije škofovskih konferenc Evropske unije (COMECE), Konference evropskih cerkva (CEC), Medparlamentarne skupščine za pravoslavje (IAO) in organizacije Skupaj za Evropo so podpisali skupno izjavo pred volitvami v EU.

Skupna izjava poudarja pomen priznavanja krščanskih vrednot kot temelja evropskega projekta. Cerkve se zato zavzemajo za vključevanje krščanskih vrednot v politične platforme in predvolilne kampanje ter hkrati pozivajo k zavzemanju proti zlorabi religije v politične namene. Izjava spodbuja EU k izvajanju 17. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki predvideva odprt, pregleden in reden dialog med Cerkvami in EU.

Izjavo v nadaljevanju objavljamo v celoti.


»Evropa, bodi ti!«

Evropske volitve 2024

Nagovor evropskim institucijam, kandidatom za evropske poslance in političnim strankam

Podpisniki izjave z zaskrbljenostjo opazujemo posledice gospodarskih, migrantskih, zdravstvenih in energetskih kriz v Evropi in svetu ter uničujočih vojn, ki nas obdajajo. Te izzive spremlja širša kriza vrednot v evropskem prostoru, ki postavlja pod vprašaj demokratična načela in institucije. Tudi evropski državljani se vse bolj zavedajo, da se evropski centri odločanja na to realnost s težavo odzivajo učinkovito.

Kot intelektualni, verski in politični akterji se vsi zagovorniki evropske vizije čutimo poklicani, da prispevamo k ponovni opredelitvi okvira prednostnih nalog za trajnostno prihodnost Evrope. Koncept participativne demokracije in zagotavljanje čim širšega sodelovanja državljanov v procesu odločanja in upravljanja evropskih zadev sta bistvenega pomena. Na konferenci o prihodnosti Evrope smo jasno opazili, da se velik del državljanov, ki na evropsko prihodnost samozavestno gledajo skozi prizmo krščanskih vrednot, zdaj počuti odrinjene na rob, saj nimajo možnosti, da bi samostojno in jasno izrazili svoja stališča in mnenja. Prav tako opažamo, da v besedilih Evropske Unije ni ustreznega sklicevanja na krščanske vrednote. To je jasen znak, da je pomen krščanskega izročila kot »okolja«, v katerem so se oblikovale današnje evropske vrednote, redno spregledan. Prav v tem predvolilnem obdobju kristjani izražamo pripravljenost, da zagotovimo vsebinski in poglobljeni politični dialog. Ta bi bil tudi priložnost, da izrazimo svojo trdno zavezanost evropskim vrednotam in pravnemu redu Evropske Unije.

Z obžalovanjem ugotavljamo, da so se vrednote, ki so bile prej samoumevne, kot so mir, stabilnost in blaginja ter vladavina prava namesto vladavine moči, zdaj razblinile. Negotovost in strah prevladujeta v velikem delu državljanov, ko se ozirajo na prihodnost Evrope in sveta. Zaradi strahu nekateri iščejo rešitve in duhovno podporo v objektivizirani in popredmeteni različici tradicije, ki se včasih skriva v sklicevanju na »tradicionalne vrednote«. V takšnih primerih sta pojma »domovina« in »vera« uporabljena kot orožje, dvomljive zgodovinske osebnosti pa so spremenjene v junake. Vse to se dogaja v razdeljeni javnosti, za katero je vse bolj značilna polarizacija in na katero vplivajo dezinformacije, ki se širijo v digitalnih družbenih omrežjih.

Vse to zasenči dialog in spodkopava zmerno sprejemanje mnenj strokovnjakov in spoštljivo nestrinjanje ter načela demokratičnih družb. Pogosto opažamo vzporedne monologe in razvoj zaprtih skupin, v katerih se ustvarjajo in širijo mnenja brez kritičnega razmišljanja in protiargumentov.

V takšnem okolju in v predvolilnem obdobju menimo, da so vodstvo Evrope in politične frakcije pozvane, da preoblikujejo svoje politične naracije na podlagi dolgoročnih trendov, ki so značilni za proces evropskega združevanja. Krščanske vrednote, s katerimi se strinja velik del evropskih državljanov, lahko zagotavljajo varen pristop k spremembam in izzivom, s katerimi se soočamo. Za evropske frakcije je koristno – če ne celo nujno –, da v evropski politiki upoštevajo krščanske vrednote, zlasti pri kritičnih vprašanjih in v »labirintnem političnem okolju«, kjer so državljani še posebej zaskrbljeni zaradi morebitnih spremenljivih in nestabilnih norm.

V ta namen izražamo svojo zavezanost, da bomo skupaj, na dinamičen in vključujoč način, spodbujali pozitivno evropsko agendo, ki se zgleduje po krščanskih vrednotah. V ta namen pozivamo h krepitvi in uresničevanju odprtega in rednega dialoga s Cerkvami, ki je predviden v Lizbonski pogodbi.

Politične skupine evropskih institucij, politične stranke in kandidate za evropske poslance pozivamo, naj:

  1. Priznajo krščanske vrednote kot glavni temelj evropskega projekta in v večji meri izvajajo člen 17 (3) Pogodbe o delovanju Evropske unije o odprtem, preglednem in rednem dialogu s cerkvami in verskimi združenji.
  2. Se borijo proti instrumentalizaciji krščanskih vrednot za politične interese in z vidika etnično-rasnih izhodišč.
  3. Spodbujajo krščanske vrednote v političnih programih in predvolilnih kampanjah.

 

Komisija škofovskih konferenc Evropske unije

Konferenca evropskih cerkva

Medparlamentarna skupščina za pravoslavje

Skupaj za Evropo