Božično voščilo kardinala Franca Rodeta

25.12.2016 Božič, Kardinal Rode

Dragi bratje in sestre, dragi rojaki! V veselju obhajajmo prihod našega odrešenja. Obhajajmo srečni dan, ko je On, Večni in Neizmerni stopil med nas, v naš kratki zemeljski dan. On, ki je nad časom, je vstopil v zgodovino. Nase je vzel človeško usodo in se skrivnostno povezal z vsakim izmed nas. Postal je naš brat. On nas vabi: »Pridite k meni vsi, ki ste obteženi in našli boste mir svojim srcem.« Po sv. Pavlu nas poziva, da se odpovemo brezbožnosti in posvetnemu poželenju ter razumno, pravično in pobožno živimo na tem svetu.

Apostol Janez ima v predgovoru svojega evangelija te besede: »In življenje se je razodelo.« Da, v učlovečenem Božjem Sinu se je razodelo življenje, tisto nesmrtno, neuničljivo, močnejše od smrti. In tistim, ki Božjega Sina v veri sprejmemo, daje moč, da postanejo Božji otroci. Po Njem postanemo dediči večnega življenja. To je Njegova obljuba. To daje močno občutje svobode in radosti našemu življenju že v tem trenutku, kajti kot pravi Sveto pismo: »Kristus je odrešil tiste, ki jih je strah pred smrtjo vse življenje uklepal v sužnost. Naša največja sužnost je strah pred smrtjo. Vsesplošna, naša vsakdanja sužnost, ki greni in zastruplja najlepše trenutke našega življenja. Toda tisti, ki živi v veri in upanju na večno življenje, je prost tega strahu, je v svojem srcu svoboden. V njegovem življenju je polno svetlobe in radosti. Življenje dobi drugačen okus, okus sproščenosti, upanja in polnosti.

S svojim svetim prihodom je Kristus dal smisel našemu življenju, pa ne samo našemu življenju, ampak vsej človeški zgodovini. Kaj bi bila brez Njega vsa človeška zgodovina? Neskončna vrsta stalno se ponavljajočih porazov in razočaranj. On, samo On daje smisel vsem človeškim naporom, vsem našim uspehom, pa tudi vsem našim tragedijam in žalostim, ker je vse usmerjeno v končno dopolnitev v Božjem kraljestvu. On ovrednoti naš čas in daje smisel vsakemu trenutku našega življenja. V Njem najde čas svoje težišče, svojo oporno točko. Zato štejemo čas in  zgodovino 'pred Kristusom' in 'po Kristusu'.

Dragi prijatelji, dragi rojaki! Želim vam sveto, globoko občuteno veselo praznovanje Gospodovega rojstva in želim, naj vam On nakloni. On, ki prihaja med nas kot nebogljen otrok, otroško, preprosto in čist v srcu, da boste mogli dojeti lepoto in skrivnost Božične noči, da bi ukoreninjeni v ljubezni doumeli, kako brezmejno široka in globoka je ljubezen, s katero nas je Bog ljubil.

Vesele Božične praznike in vse dobro z Božjim varstvom in Božjim blagoslovom v novem letu.

kard. Franc Rode

 

Vir: Radio Vatikan.