Baragov dan in oratorij v Trebnjem

21.1.2017 ob 18:00 Trebnje Škofija Novo mesto

V soboto, 21. januarja 2017, bo v Trebnjem potekal vsakoletni Baragov dan v spomin na rojaka častitljivega božjega služabnika Friderika Ireneja Baraga. Letošnje slavje bo glasbeno oblikovano. Ob 18.00 bo somaševanje v župnijski cerkvi Marije Vnebovzete vodil novomeški škof Andrej Glavan. Že pri maši bo prepeval zbor Consortium musicum iz Ljubljane. Po maši, ob 19.00, pa bo izvedel Oratorij Friderika Ireneja Baraga, skladatelja Alojzija Geržiniča.

Friderik Baraga se je rodil 29. junija 1797 v graščinici Mala vas pri Dobrniču, dve leti po njegovem rojstvu pa se je družina preselila v Trebnje. Med študijem na Dunaju se je navdušil nad svetostjo, duhovništvom in misijarjenjem. Leta 1823 je bil v Ljubljani posvečen v duhovnika in najprej kot kaplan služboval v Sloveniji. Že takrat se je odlikoval po svetosti in pisal duhovne knjige. Leta 1830 je odšel v Ameriko v področje Michinganskega in Gornjega jezera, kjer je misijonaril med različnimi indijanskimi ljudstvi. Leta 1853 je bil posvečen za prvega škofa v Cincinnatiju, današnjo škofijo Marquette. Pri svojem misijonskem delu ni nikoli meril daljav, kljub hudim zimam, kadar je šlo za obiskovanje in rešitev duš. Pisal je številne nabožne in vzgojne knjige in pridobival nove misijonarje. 19. januarja 1868 je izčrpan od naporov umrl. Pokopan je v marquettski stolnici. Po njem se imenuje kraj Baraga ob Gornjem jezeru. Velja med drugim tudi za začetnika etnografije tujih ljudstev pri nas.