AMI - Konferenca vojakov kristjanov na slovenskih tleh

8.9.2013 Dom sv. Jožefa v Celju Vojaški vikariat , Izobraževanja

Konferenca z imenom Apostolat Militaire International (AMI) bo potekala v organizaciji Vojaškega vikariata Slovenske vojske od nedelje, 8. do petka, 13. septembra 2013. Udeležilo se je bodo predstavniki iz šestnajstih držav. Gre za mednarodno združenje tistih, ki poleg tega, da so vojaki, pripadajo tudi vrednotam in etiki krščanstva. Etika in morala sta na vojaškem področju eden najbolj pomembnih segmentov, da ne pride do zlorabe sile, civilistov, po mednarodnem vojnem in humanitarnem pravu zaščitenih oseb, jedrskega, radioaktivnega, kemičnega in biološkega rožja in podobno.

Okoli 60 vojaških oseb bo v luči Drugega vatikanskega koncila razmišljalo o vseh vidikih zavezanosti vojaških oseb k varovanju človekovega dostojanstva. Konferenca bo vsebovala predavanja in pogovorne delavnice, pri katerih bodo sodelovali domači in tuji predavatelji ter udeleženci. AMI je bil ustanovljen v Santiagu v Španiji leta 1965. Sveti sedež ga je priznal leta 1985 kot mednarodno katoliško organizacijo.

Izzivi AMI:

  • Vloga oboroženih sil pri operacijah za vzpostavljanje in vzdrževanje miru ter moralna opravičenost uporabe oboroženih sil

  • Novi izzivi za oborožene sile, podpora mednarodni solidarnosti, humanitarna pomoč in intervencija

  • notranje pozitivno vzdušje in razpoloženje v lastnih oboroženih silah

  • prizadevanje za razširjanje cerkvenega nauka o miru, pravičnosti in socialni družbi

 

Lepo vabljeni vsi ljudje dobre volje, ki se zavedate trenutka, v katerem živimo!


Besedilo je pripravila pastoralna asistentka Silvestra Sadar, ki je za dodatne informacije na voljo na e-naslovu: [email protected].