Akcija Škofijske karitas Koper z naslovom Pomagam pomagati

25.3.2013 Škofija Koper Karitas, Škofija Koper
Hrana iz zalog Evropske unije - foto - Škofijska karitas Koper Hrana iz zalog Evropske unije - foto - Škofijska karitas Koper

Pomagam pomagati

Škofijska karitas Koper se ob materinskem dnevu in ob sklepu tedna družine zahvaljuje vsem dobrotnikom, saj le z njihovim sodelovanjem lahko pomoč ponudijo številnim družinam in posameznikom na območju Primorske. V ta namen je bila pripravljena zgibanka Pomagam pomagati, ki vabi k enkratni ali stalni pomoči. V prvem primeru je dovolj nakazilo, v drugem pa odločitev za namensko pomoč ali posvojitev na razdaljo. Zgibanko bodo prejeli bralci Primorskih novic, na voljo pa se tudi v vseh Centrih karitas.

Gospodarska kriza, naraščajoča brezposelnost, nizki dohodki ali neizplačane plače so vzrok, da se s prošnjo za pomoč na Karitas obrača vse več ljudi, ki so zašli v materialno stisko. Številne družine in posamezniki, med katerimi je veliko enostarševskih družin, težko shajajo iz meseca v mesec.

Zgibanka


Materialno pomoč družinam in posameznikom v stiski v Škofijski karitas Koper nudijo v 13. Centrih karitas. Podatki za leto 2012 so naslednji:

  • pomoč v hrani je prejemalo 3.580 družin in 1.456 posameznikov;
  • pripravljenih je bilo 18.681 paketov;
  • oblačila, obutev, pohištvo in druge osebne predmete je prejelo 4.485 družin;
  • skupna teža zbrane in razdeljene hrane je znašala 428 ton, pri čemer glavnino predstavlja hrana iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v EU;
  • za pomoč pri plačilu položnic je bilo porabljenih 84.467 EUR;
  • pomoč s šolskimi potrebščinami je prejelo 2.212 šolarjev, od tega je bilo 143 otrok vključenih še v Posvojitev na razdaljo.

Karitas za družine izvaja tudi več programov nematerialne pomoči, kot je spremljanje družin in posameznikov, laično svetovanje; za otroke deluje program Popoldan na Cesti, počitniški programi; starejši so deležni obiskov, družabnih srečanj do konkretne pomoči.

V letu 2013 potrebe niso nič manjše. Prav v teh dneh v centralna skladišča Karitas prihaja hrana EU. V prvi dobavi bodo v centralno skladišče v Ajdovščino, ki pokriva celotno Primorsko, prejeli 130 ton hrane. Iz EU dobijo mleko, olje, moko, testenine, riž in pšenični zdrob, ostale artikle pa dokupijo iz sredstev, ki jih zberejo v različnih akcijah.


Besedilo je pripravila namestnica ravnatelja Škofijske karitas Koper Jožica Ličen, ki je za dodatne informacije na voljo na GSM: 041/429–713 ali po e-pošti na naslovu: [email protected].