Adventno-božična akcija Nadškofijske karitas Maribor: »Več luči več upanja«

V letu 2018 smo preko programov pomoči Nadškofijske karitas Maribor pomagali 2.291 otrokom. Pomoč se nanaša na plačilo šolske prehrane, šole v naravi, letovanj, šolskih potrebščin in delovnih zvezkov ter učbenikov, pomoč otrokom preko programa botrstvo, materinskega doma, ambulante in ljudske kuhinje ter donirane hrane. V mreži Župnijskih karitas Nadškofijske karitas Maribor so po podatkih za preteklo letno pomagali kar 7.331otrokom.

V lanski akciji Več luči – več upanja so zbrali 8.119,76 € in pomagali 65 otrokom s plačili šolskih obveznostih ter obšolskih dejavnosti oz. drugih nujnih življenjskih stroških. 

Potrebe so velike. Zato z akcijo Več luči več upanja in pomočjo upajo, da bodo lahko zagotovili redno pomoč enakemu številu otrok. 

Letos je v program Botrstva Nadškofijske karitas Maribor vključenih 61otrok.

Otrokom iz socialno šibkih družin želimo s primernimi oblikami pomoči Karitas omogočiti čim boljše možnosti, da ne bi bili zaradi raznih oblik stisk socialno ali kako drugače izključeni, ter imeli slabše pogoje v kontekstu pridobivanja znanja. 

K solidarnosti vabimo PODJETJA, da del sredstev za poslovna darila namenijo za otroke in DOBRE LJUDI, da pomislijo ob letošnjih praznikih tudi na otroke, ki večkrat zaspijo v pomanjkanju in velikem strahu. 

Akcija traja od 2.12.2018 do 2.2.2019

Voščilo in zahvala
Pomoč Nadškofijske karitas Maribor ne bi bilo mogoča brez podpore in solidarnosti mnogih skritih dobrih ljudi, ki darujejo po svojih močeh (mnogi so se odločili in namenili dar, svoj čas kot prostovoljec ali donacijo dohodnine za Karitas) in sofinancerjev (MOM – Mestna občina Maribor, MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, MZ – Ministrstvo za zdravje, FIHO – Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, ZRSZ – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, EU – Evropska unija – operativni program za materialno pomoč najbolj ogroženim (EU-hrana) …) ter donatorjev. 

Vsem in vsakemu posebej se želimo zahvaliti za zgled solidarnosti, družbeno odgovornost ter želimo doživet adventni čas in blagoslovljen Božič ter vse dobro v prihajajočem letu. 

Podrobno poročilo ter načrt o humanitarni in socialno varstveni dejavnosti NŠKM bo pripravljeno v Plenumski knjigi in predstavljeno na plenumskem srečanju sodelavcev ter prostovoljcev Karitas mariborske nadškofije 9. marca 2019.

Nadškofijska karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, Maribor, T: 0590 80 350, F: 0590 80 360; e: [email protected], w: www.karitasmb.si