47. katehetski simpozij z naslovom Skupaj na poti vere

5.2.2017 Cerkev na Slovenskem Cerkev v Sloveniji, Izobraževanje , Kateheza, Mladina
Vabimo vas na 47. katehetski simpozij z naslovom Skupaj na poti vere, ki bo v Celju potekal med 5. in 10. februarjem 2017, v Kančevcih med 13. in 15. februarjem 2017, na Mirenskem gradu med 19. in 23. februarjem 2017 in pri Svetem Duhu pri Škofji Loki med 27. februarjem in 1. marcem 2017.
 
V dogajanje katehetskega simpozija nas bo vpeljalo predavanje dr. Stanka Gerjolja Življenjski prostor sodobnih katehizirancev – kaj lahko ponudi kateheza? o svetovih današnjih otrok in mladih: kje so, kako navezati osebni stik in komunikacijo z njimi. Nato bo mag. Špela Strniša Tušek v predavanju Sprožanje procesov zorenja spregovorila o etični vzgoji otrok, razvijanju dobrih navad in pomenu vzgojnih ukrepov, g. Jani Jeriček pa v predavanju Kako mladim približati lepoto in resnico o telesu in spolnosti? o pogledu na telesnost z vidika krščanske antropologije in spolni vzgoji. Predavanja bomo zaključili z razmislekom Katehetski načrt - logika postopne rasti o načrtovanju, logiki malih korakov in aktualnosti procesa, kar bomo povezali z nastajajočim katehetskim načrtom in nekaterimi modeli, ki se že izvajajo znotraj slovenskega pastoralnega prostora.