46. Nikodemovi večeri v Mariboru in Ljubljani

12.11.2012 Maribor in Ljubljana Izobraževanje , Nova evangelizacija

V Mariboru in Ljubljani bodo novembra potekali 46. Nikodemovi večeri, ki so namenjeni informiranju, izobraževanju in pogovoru katoliških laikov o aktualnih temah v Cerkvi.


Zgodovina Nikodemovih večerov

Smernice za vzgojno-izobraževalno delo laikov je postavil in spodbudil II. vatikanski cerkveni zbor (1962–1965), ki je vlogo in pomen laikov v Cerkvi oziroma vizijo Cerkve kot Božjega ljudstva razumel na nov način.

Ta novost je bila tudi povod za začetek teološkega tečaja, ki ga je pred več kot štiridesetimi leti v Ljubljani začel prirejati Medškofijski odbor za študente. Postopno se je uveljavil tudi v Mariboru in kasneje še v nekaterih drugih mestih po Sloveniji. Tečaj je bil oblika neformalnega verskega izobraževanja katoličanov. Vse do zgodovinskih družbenih sprememb v devetdesetih letih preteklega stoletja je bil ena redkih javnih in dovoljenih verskih izobraževanj v slovenskem prostoru.

Ime se je pred nekaj leti preoblikovalo v Nikodemove večere – po svetopisemskem Nikodemu, ki je ponoči prišel k Jezusu iz Nazareta in ga spraševal o veri, življenju, smislu bivanja in delovanja (prim. Jn 3,1–21). Letošnji Nikodemovi večeri bodo v Mariboru potekali v obliki okroglih miz v soorganizaciji Katoliškega študentskega centra Sinaj in revije Tretji dan, v Ljubljani pa v obliki okroglih miz in nastopov posameznikov.


Nikodemovi večeri v Mariboru
»Ali bo Sin človekov našel vero?« (Lk 18,8)

Nikodemovi večeri v Mariboru v bodo organizaciji Katoliškega študentskega centra Sinaj potekali od ponedeljka, 12. do četrtka 15. novembra 2012, v Slomškovi dvorani, na Slomškovem trgu 20 v Mariboru, vselej s pričetkom ob 19.30.

V ponedeljek, 12. novembra 2012, bo okrogla miza z naslovom Dotaknil se me je. Gosti bodo: Milada Kalezić (Pravoslavna Cerkev), Ibrahim Malanović (Islamska skupnost), mag. Gregor Pečar – Gargamuni das (Mednarodna skupnost za zavest Krišne – ISKCON) ter Damjan Mlinarič (Katoliška Cerkev). Moderator večera bo Sebastjan Kristovič.

V torek, 13. novembra 2012, bo potekala okrogla miza Imaš duhovno izkustvo? Na njej bodo sodelovali: s. Judita Mihelčič OSU (voditeljica duhovnih vaj), Rafko Klemenčič (župnik), dr. Borut Škodlar (dr. med. spec. psih. in psihoterapevt) ter p. dr. Ivan Platovnjak DJ (duhovna teologija). Moderatorka okrogle mize bo s. mag. Polonca Majcenovič ŠS (zakonska in družinska terapevtka).

V sredo, 14. novembra 2012, bo okrogla miza Duhovnik kot človek, na njej pa bodo sodelovali: dr. Marjan Turnšek (mariborski nadškof metropolit), dr. Lia Katarina Kompan Erzar (zakonska in družinska terapevtka), Peter Leskovar (župnik) ter dr. Andrej Saje (cerkveni pravnik in generalni tajnik SŠK). Moderatorka bo Irena Plahuta (študentka medicine).

V četrtek, 15. novembra 2012, bo okrogla miza pod naslovom Marija – neznana znanka. Gostje bodo: mag. Violeta Vladimira Mesarič Jazbinšek (Evangeličanska Cerkev), Srečko Krajnc (Binkoštna Cerkev), Milan Jovanović (Pravoslavna Cerkev) ter dr. Primož Krečič (Katoliška Cerkev). Moderator večera bo dr. Aleš Maver (zgodovinar).

Poročilo o Nikodemovih večerih v Mariboru


Dodatne informacije o Nikodemovih večerih v Mariboru dobite pri p. mag. Ivanu Hočevarju v Katoliškem študentskem centru Sinaj na Koroški cesti 1 v Mariboru, tel. 0590/803–90, GSM: 041/286–352, e-naslova: [email protected] in [email protected].


Nikodemovi večeri v Ljubljani
Na razpotju – kam gremo in kam bi radi šli?

Nikodemovi večeri v Ljubljani bodo v organizaciji Univerzitetne pastorale potekali od ponedeljka, 12. do četrtka, 22. novembra 2012, v veliki dvorani Teološke fakultete na Poljanski cesti 4 v Ljubljani, vselej s pričetkom ob 19.30.

Gostje letošnjih Nikodemovih večerov bodo v sklopu okroglih miz ali samostojnih prispevkov v osmih večerih spregovorili na temo osebne vere, novega pastoralnega načrta in družbene pravičnosti.

V sklopu predavanj prvega tedna bo uvodno predavanje na temo Pridite in poglejte imel ljubljanski nadškof metropolit msgr. dr. Anton Stres. Predstavil bo krovni dokument pastoralnega načrta Cerkev na Slovenskem, jedro večera pa bo osredotočeno okrog vprašanj: Ali obstaja v Cerkvi na Slovenskem in širši družbi pripravljenost, da ključne usmeritve dokumenta zaživijo? Na podlagi česa lahko verjamemo, da je ta dokument drugačen od prejšnjih in da se bo v večji polnosti izvrševal? Kje so pri tem naše prednosti in kje šibke točke? Ali dokument odgovarja na vprašanja, kje smo in kam bi radi šli? Ali si v našem pastoralnem delovanju res želimo sprememb? Kaj bomo razvijali in čemu se bomo odpovedali? Kakšni bodo konkretni koraki uresničevanja dokumenta?

V prvem tedenu bodo nastopili tudi dr. Branko Klun in dr. Andrej Capuder na temo Kriza zaupanja ali identitete?, Urška Makovec, dr. Stane Granda in dr. Urban Vehovar bodo na okrogli mizi Naši – vaši izpostavili izzive medsebojnega izključevanja, Vilma in Dani Siter pa bosta v predavanju z naslovom K izvirom razmišljala, kako najti pristne izvire, pri katerih bi se lahko napajalo hrepenenje po Božjem v nas in v naših sodobnikih.

V prvem večeru drugega tedna bodo spregovorili dr. Igor Škamperle, Berta Golob in Slavko Rebec na temo Novo vino v stare mehove ter razmišljali o tem, kako najti ravnotežje med tradicionalno vernostjo in iskanjem osebnega odnosa z Bogom, dr. Ivan Štuhec in dr. France Arhar bosta predavala na temo Denar, čigav vladar?, ob osebnih izkustvih in refleksijah Alenke in Marka Vatovca, Marjana Čudna, Alenke Čampa in dr. Jožeta Ramovša pa bo potekal sedmi večer z naslovom Iz množičnosti v živa občestva. Nikodemove večere v Ljubljani bodo sklenili Božo Rustja, dr. Aleš Maver in David Sipoš z okroglo mizo na temo Kako govorimo, kdo sploh posluša? na kateri bodo razmišljali, ali smo v odkrivanju drugačne govorice katoličani, tako laiki kot duhovniki, subjekti komunikacije ali le kanali za posredovanje delnih informacij »od zgoraj«.

Podrobnejši vsebinski program in predstavitev gostov sta dostopna na spletni strani.

Poročilo o Nikodemovih večerih v Ljubljani


Dodatne informacije o Nikodemovih večerih v Ljubljani dobite pri mag. Klemenu Svetelju na Poljanski cesti 4 v Ljubljani, tel. 01/420–47–70, GSM: 041/874–577, e-naslov: [email protected].