Poročilo o Nikodemovih večerih v Ljubljani

22.11.2012 Ljubljana Izobraževanje

Na razpotju – kam gremo in kam bi radi šli?

Med 12. in 22. novembrom 2012 so se v veliki dvorani Teološke fakultete v Ljubljani, odvijali že 46. Nikodemovi večeri, tokrat pod geslom: Na razpotju – kam gremo in kam bi radi šli?

Na podlagi krovnega dokumenta Slovenske škofovske konference Pridite in poglejte so ustvarjalci letošnjih Nikodemovih večerov vzeli v pretres nekatere poudarke, ki so bili izpostavljeni v že omenjenem dokumentu. Kar 21 gostov je v osmih večerih razmišljalo o različnih tematikah, ki bodo zagotovo močno vplivale na pastoralno delovanje Cerkve na Slovenskem.

V prvem večeru je ljubljanski nadškof dr. Anton Stres predstavil dokument Slovenske škofovske konference in njegov nastanek. Spregovoril je tudi o nujnosti sprememb našega delovanja in o možnostih, ki jih pri tem imamo.

Drugi večer je bil ob dr. Andreju Capudru in dr. Branku Klunu obarvan nekoliko bolj filozofsko, a zelo aktualno. Razmišljali so o krizi zaupanja ali identitete, kjer se je pokazalo, da je to dvoje med seboj zelo povezano. Ko ni več zaupanja v človeka in njegovo besedo, se tudi identiteta človeka začne rušiti.

V tretjem večeru so se z gosti Urško Makovec, dr. Stanetom Grando in dr. Urbanom Vehovarjem soočali z vprašanjem medsebojnega izključevanja in neprestanih delitev na »naše« in »vaše«. Te delitve nas uničujejo, a so hkrati tudi priložnost za boljšo in lažjo osebno identifikacijo in graditev identitete – ob predpostavki, da smo odprti za različnost in nas ta različnost bogati.

Prvi teden so zaključili z gostoma zakoncema Vilmo in Danijem Siter, ki sta spregovorila o osebni izkušnji ter izkušnji številnih zakonskih parov, kako živeti pristno krščansko življenje v vsakodnevnem dogajanju. Poziv, da bi se vedno znova vračali »k izvirom« (molitev, zakramenti in Sveto pismo) je danes še toliko bolj aktualen.

Drugi teden Nikodemovih večerov so začeli z dr. Igorjem Škamperletom, Berto Golob in Slavkom Rebcem. Spregovorili so o »novem vinu v starih mehovih« ali o moči in pomembnosti tradicije (tradicionalnih oblik izražanja osebne vere) v odnosu do sodobnega sveta.

Največ obiskovalcev se je udeležilo večera z gostoma dr. Francetom Arharjem in dr. Ivanom Štuhecem. Govorila sta o temi: Denar, čigav vladar? Denar sam na sebi nima moralne vrednosti – svojo vrednostno sodbo pridobi s tem, na kakšen način je pridobljen.

Potrebo po spremembi miselnosti in načinu delovanja, ko ne bomo več preštevali zgolj številk, ampak začeli graditi Cerkev kot Kristusovo skrivnostno telo, ki se izraža preko majhnih skupin in občestev, so v sedmem večeru predstavili zakonca Vatovec, Alenka Čampa, p. Marjan Čuden OFM ter dr. Jože Ramovš.

V zadnjem večeru so prisluhnili dr. Alešu Mavru, Božu Rustji in Davidu Sipošu, ki so spregovorili o jeziku kot sredstvu našega sporazumevanja. V Cerkvi velikokrat uporabljamo razne izraze, ki so sodobnemu človeku neznani in zaradi tega dostikrat kristjani postajamo »čudaki«. Skupaj s prenovo našega izrazoslovja bi morali več dati pozornosti tudi novim oblikam in možnostim širjenja evangelija preko interneta, video vsebin in drugih kanalov družbenega obveščanja.

Vsi večeri so bili dobro obiskani, prav tako je bil pozitiven odziv zbranega občinstva v vprašanjih in pogovorih v drugem delu vsakega večera. Izbor vsebin je bil aktualen in pereč, saj se z vsemi problematikami dnevno srečujemo ter vsak na svoj način iščemo rešitve.

Letošnje Nikodemove večere v Ljubljani sta pripravili ustanovi UNIPAS (Univerzitetna pastorala) in Socialna akademija.


Več informacij o celotnem programu in odzivih na posamezni večer ter slikovno gradivo je na voljo na povezavi.

Arhiv avdio posnetkov.

Arhiv video posnetkov.


Poročilo je pripravil Klemen Svetelj.