36. generalna kongregacija Družbe Jezusove

2.10.2016 Rim, Italijaa Redovništvo
Sedanji vrhovni predstojnik Družbe Jezusove p. Adolfo Nicolás - Foto www.ausjal.org Sedanji vrhovni predstojnik Družbe Jezusove p. Adolfo Nicolás - Foto www.ausjal.org

V nedeljo, 2. oktobra 2016, se je v Rimu začela 36. generalna kongregacija Družbe Jezusove, ki bo izvolila 31. vrhovnega predstojnika jezuitov in razpravljala o pomembnih vprašanjih za življenje in apostolat reda.

Generalna kongregacija (GK)

V 476 letih od ustanovitve se je Družba Jezusova sestala 35-krat. 36. generalna kongregacija se je začela 2. oktobra 2016 v Rimu. Generalna kongregacija (GK) se skliče vedno ob smrti ali odstopu voditelja Družbe – vrhovnega predstojnika, latinsko praepositus generalis, od koder tudi kratko general. Skliče se tudi, ko general misli, da je potrebno sprejeti odločitve o najpomembnejših stvareh, o katerih sam ne more ali ne želi odločati.

Sedanji vrhovni predstojnik Družbe Jezusove p. Adolfo Nicolás, rojen v Španiji, prej pa je deloval predvsem v Aziji, je decembra 2014 sporočil namen, da poda svoj odstop. P. Nicolás je bil izvoljen leta 2008 kot naslednik p. Petra-Hansa Kolvenbacha.

Ko generalna kongregacija zaseda, je najvišji organ vodstva, tudi nad generalom.

Papež Frančišek, ki je tudi jezuit, je sodeloval na dveh GK: 32. (1974-75) in 33. (1983).

Poleg izvolitve novega vrhovnega predstojnika bodo delegati 36. GK razpravljali o postulatih ali »predlogih«, ki so jih poslale provincijske kongregacije z vsega sveta. Vseh postulatov GK ne sprejme. Število postulatov, poslanih na eno GK se giblje okoli nekaj sto, na 31. GK pa je bil leta 1965, v času II. vatikanskega koncila, poslan preko 2.000 postulatov. Na 32. GK sta bila »služba veri in delo za pravičnost« postavljena kot prva in najbolj značilna lastnost vsakega jezuitskega apostolata.

 

Slovenski elektor na 36. GK

Slovenski delegat na 36. generalni kongregaciji je provincial p. Ivan Bresciani DJ, ki je bil izvoljen na provincijski kongregaciji decembra 2014. Slovenska provinca ima 52 članov, zato ima pravico do 1 delegata na GK. Npr. hrvaška provinca, ki ima več kot 100 članov ima pravico do 2 delegatov, provinciala in 1 izvoljenega člana.

 

Besedilo je pripravil in posredoval p. Franc Kejžar DJ