28. Teden za življenje

Od 6. do 13. oktobra 2019 bo v Cerkvi na Slovenskem potekal 28. Teden za življenje pod geslom Hvala za moč upanja.

Hvala. Za moč upanja.
Hvala za obljubo ljubezni sredi globoke noči.
Hvala, ker se prav tema v nov dan odpira
in ker me v jutru vedno pričakuješ.
Hvala, ker mi v naporu soočanja dvomov tvoja beseda jasno spregovori.
Hvala, ker me ogreje tvoj ogenj v hladu utrujenosti.
Hvala, ker tvoja prisotnost zajame moje življenje,
ko vate položim vsa neuspešna iskanja uresničenja svoje poklicanosti.
Hvala, ker upaš zame na vsem vzponu moje poti,
ko se po tebi použivajo v njem tudi stranpoti.
Hvala, ker me samota s teboj notranje prenavlja,
ker me tvoj dih vpenja v razpone večnosti.
Hvala, ker moč upanja v srcu raste,
ko dozorevam za ljubezen, ki prihaja in ne mine.

Program Tedna:

Nedelja, 6. oktober: Začetek tedna za življenje
-  15.00: Brezje, narodno svetišče: molitvena ura Za življenje
-  16.00: evharistično bogoslužje, vodi g. Luka Zidanšek, župnik v Semiču;
  poje mladinski zbor iz Šentruperta

Ponedeljek, 7. oktober:
- 18h: Ljubljana, Rimska c. 13 (sedež Gibanja za življenje)
Srečanje za mlade »Upanje v soočanju z boleznijo«
Benjamin Kovačič, dr. med., mladi specialist družinske medicine,
Marjeta Snoj, višja medicinska sestra
Marta Treven Malavašič, dr. med., specializantka otroške psihiatrije

Sreda, 9. oktober:
- 19h: Kočevje, Knjižnica Kočevje
Srečanje »Dragoceni dar življenja. izkušnje otroške zdravnice«
Alenka Schweiger Pavlakovič, dr. med., pediatrinja 

Četrtek, 10. oktober: 
- 20h: Maribor, Univerzitetna župnija, Slomškov trg 20
Srečanje za študente in mlade »Kdo sem in kdo hočem (p)ostati?«
doc. dr. Andreja Poljanec, univ. dipl. psih., družinska terapevtka

Petek, 11. oktober:
- 18h: Župnija Videm-Krško
   Srečanje za mlade » Da življenju«
   s. dr. Mirjam Cvelbar, ginekologinja 

Nameni Tedna za življenje so:

  • Širjenje zavesti o dragocenosti življenja kot zastonjskega daru
  • Povabilo v večjo odprtost za življenje, v pripravljenost za sprejemanje novega življenja
  • Utrjevanje vere v večno življenje, ki nam ga s svojo daritvijo prinaša Božji Sin Jezus Kristus
  • Utrjevanje vere v zmago življenja nad smrtjo, zmago ljubezni nad sovraštvom, zmago dobrote
  • Spoštovanje življenja vsakega človeka, vse od spočetja dalje pa vse do naravne smrti
  • Spodbujanje k razvijanju sposobnosti vsake osebe in vsake, tudi celotne narodne skupnosti
  • Širjenje zavesti o poklicanosti v službo življenju

Na spletni strani https://gibanjezazivljenje.si/#teden  bodo vsebine Tedna za življenje dopolnjevali z razmišljanjiprispevki mladih,družin in drugih.