42. katehetski simpozij z naslovom Pravičen in ljubeč katehet

7.3.2012 Cerkev na Slovenskem: Celje, Mirenski grad, Kančevci in Sveti Duh Cerkev v Sloveniji, Izobraževanje , Kateheza
Katehetski simpozij 2012 - foto SKU - s. Aleša Stritar Katehetski simpozij 2012 - foto SKU - s. Aleša Stritar

Napoved dogodka

Avdioposnetki predavanj

Poročila in fotografije


Po različnih krajih Slovenije je od 12. februarja do 7. marca 2012 potekal 42. katehetski simpozij z naslovom Pravičen in ljubeč katehet, ki je bil za katehete, katehiste in katehistinje dodatna spodbuda za premišljevanje in udejanjanje gesla letošnjega pastoralnega leta Cerkve na Slovenskem. Simpozij se je odvijal na štirih krajih: na Mirenskem gradu in v Celju (v daljši obliki) ter v Kančevcih in pri Svetem Duhu nad Škofjo Loko (v krajši obliki). Udeležilo se ga je okrog 300 katehetov, katehistov in katehistinj.

Snovalci katehetskega simpozija smo skušali združiti vse razsežnosti katehetovega življenja: študij in molitev, življenje in delo. Izhajajoč iz krstnih milosti in v zavesti trojne Kristusove službe se zavedamo soodgovornosti za osebno prizadevanje življenja v harmoniji z vsebino, ki jo oznanjamo, in življenjem, ki ga živimo. Družbeni nauk Cerkve (DNC), ki ga letos bolj spoznavamo in se soočamo z njegovimi izzivi, ni daleč od tega. Še več: DNC naravnost podčrtuje življenje v Duhu, iz katerega izhaja. V njem dobiva svoj temelj v življenju iz Kristusovih besed: »Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal!« (Mt 28, 19–20).

Včasih se kateheti, katehisti in katehistinje počutimo nemočni in ubogi pred veliko nalogo oznanjevanja. Tudi zato nam je bila v veselje in spodbudo vsaj delna navzočnost naših pastirjev nadškofov in škofov. V svojih homilijah in nagovorih so nas spodbudili k pogumnemu nadaljevanju dela in k pristnosti, ki jo živimo kot učenci edinega Učitelja, kot je dejal ljubljanski nadškof msgr. dr. Anton Stres.

Letošnji katehetski simpozij nas je s svojo vsebino in dinamiko vabil, da bi bilo naše oznanjevanje vedno bolj »pošteno, potrpežljivo in z ljubeznijo« (KKC 2046). Prof. dr. Maksimilijan Matjaž nam je spregovoril o pravičnosti v ljubezni na temelju biblično-hermenevtičnih izhodišč. Naša miselnost se oblikuje po Božji miselnosti, kar pomeni, da se učimo »razmišljati po božje, razmišljati s Kristusovo mislijo, gledati in presojati z njegovim Duhom«. Korak globlje smo naredili s predavanjem dr. p. Viljema Lovšeta DJ. Z njim smo razmišljali o katehetu, ki postaja v duhovnem boju ali prav zaradi njegove vsakdanjosti tisti oznanjevalec, ki je več kot zlato, ki se »v ognju preizkuša« (1 Pt 1,7).

Udeleženci smo imeli priložnost, da se tudi sami srečamo z Usmiljenim in Pravičnim v osebni molitvi in zakramentu sprave. »Vsak vernik, naj bo po svoji nazorski pripadnosti kristjan ali kar koli drugega, je tudi in vedno pripadnik širše skupnosti, ki jo običajno poistovetimo z državo,« nas je v predavanju spomnil prof. dr. Ivan Janez Štuhec. Odgovorni smo tako za delo, ki ga opravljamo v poslanstvu Božjega kraljestva, kot tudi za družbo, državo, v kateri živimo, jo sooblikujemo in krojimo. Z vprašanjem, kako naj človek, kristjan, katehet, katehist, katehistinja umestijo DNC v svoje oznanjevanje, nas je soočil dr. Andrej Marko Poznič. Predavatelj je izrazil, da za samo poučevanje DNC v katehezi ni pravega prostora, je pa med katehetsko uro dovolj prostora za vajo v osebni drži pravičnosti in ljubezni. S predstavitvijo pomena pripovedi v katehezi in s povabilom k oblikovanju/ohranjanju zdravega odnosa med katehetom in katehizirancem nas je s. mag. Majda Pangeršič HMP pospremila v življenje. Katehet, katehist, katehistinja je v večni dilemi, ali naj in kako naj posreduje evangelij, da bodo kljub vsemu v spričevalu izpolnjene vse rubrike. S. Majda pravi: »Namen kateheze je, da človek doseže Boga in se čuti poklicanega ljubiti Boga znotraj svojega življenja na celosten način, s čimer se posvečuje.«

Simpozij smo zaključili s hvaležnostjo Bogu, ki nas je poklical k delu v svojem vinogradu, in ljudem, ki nam izobraževanje in izpopolnjevanje omogočijo. Na svoje župnije se vračamo okrepljeni ne le z znanjem, temveč tudi z zavestjo, da na poti katehetskega poslanstva nismo sami.


Besedilo je pripravila mag. s. Magda Burger ND, ki je na voljo tudi za dodatne informacije na sedežu Slovenskega katehetskega urada, Poljanska cesta 2, 1000 Ljubljana; tel.: 01/434–72–88, e-pošta: [email protected]. Prim. tudi spletno stran http://sku.rkc.si/.