15. generalno zasedanje Zveze konferenc evropskih višjih predstojnikov in predstojnic v Franciji

25.3.2012 Lurd, Francija Evropa, KORUS, Redovništvo
UCESM - logo UCESM - logo

V Lurdu v Franciji je od ponedeljka, 19. do nedelje, 25. marca 2012, potekalo 15. generalno zasedanje Zveze konferenc evropskih višjih predstojnikov in predstojnic (UCESM). Na njem so sodelovali predsedniki, podpredsedniki in tajniki konferenc evropskih redovnih skupnosti, tema pa je bila Redovniki in redovnice v Evropi – življenje kot poklicanost. Slovenijo so zastopali predsednik Konference redovnih ustanov Slovenije (KORUS) p. Stane Zore OFM, podpredsednica s. Mateja Koršič OSU ter tajnica s. Hermina Nemšak FBS. Kot posebni gostje so zbrane nagovorili tajnik Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja msgr. Joseph William Tobin, član evropskega parlamenta Robert Rochefort ter predstavniki mladih redovnikov in redovnic z različnih koncev Evrope in oblik poslanstva.

Glavni poudarki govornikov so bili odkrivanje duhovnega poklica, ki se izraža skozi različne oblike navzočnosti; najprej pred Bogom v molitvi ter v zvestobi karizmi v redovnih zaobljubah (čistosti, uboštva in pokorščine). Druga oblika navzočnosti duhovnega poklica se kaže v oblikah služenja, po katerih Božja ljubezen, izražena v posamezni karizmi, dobi konkretne poteze. Bogata so bila medosebna srečanja s predstavniki redovnega življenja, ki živijo in delujejo v zelo različnih razmerah, v katerih se nahajajo države in družbe, kjer redovniki uresničujejo služenje Cerkvi. Raznolikost razmer rojeva projekte, ki poskušajo odgovarjati na izzive sodobnega časa.

V sklepnem sporočilu, ki so ga pripravili mladi redovniki in redovnice, je bila poudarjena namera, da svet (še vedno) potrebuje Božjo ljubezen, ki jo morajo redovniki z Božjo pomočjo in v sodelovanju z njim prinašati tistim, ki so je najbolj potrebni. S tem namenom naj bi bile v trpečem svetu redovne kongregacije ali ustanove kraji solidarnosti in zaupanja, v katerih se več generacij bratov in sester čuti soodgovorne za sedanjost in prihodnost.

Pečat srečanju je dalo tudi okolje, mesto Lurd, ki je za praznik Marijinega oznanjenja začelo novo romarsko sezono z romanjem francoskih škofov in predstavnikov vernikov ob petdesetletnici začetka drugega vatikanskega cerkvenega zbora (1962–1965).


Besedilo je posredoval predsednik Konference redovnih ustanov Slovenije p. Stane Zore OFM. Dodatne informacije dobite na sedežu KORUS-a na Poljanski cesti 6 v Ljubljani, tel. 01/433–53–23, e-naslov: [email protected] ali na spletni strani: http://korus.rkc.si/.