100-letnica Novin

8.12.2013 ob 15:00 Martinje Kultura, Revija, Škofija Murska Sobota
Novine Novine

Vljudno Vas vabimo na odprtje razstave ob 100-letnici Novin, ki bo v nedeljo, 8. decembra 2013, ob 15. uri v Srebrni hiši v Martinju 27, kjer je živel eden od urednikov Novin g. Ivan Camplin. Razstavo bo odprl škof dr. Peter Štumpf. Obenem bo predstavljena posebna številka škofijskega glasila Poti k Bogu, ki bo v posebni obliki in s posebno vsebino izšla ob tem pomembnem jubileju.


Lojze Kozar ml.                                                                dr. Franc Zorec

voditelj odbora za medije in urednik                                 voditelj Pastoralne službe


O pomenu Novin so zapisali:

»S tem je prvi prekmurski tednik predvsem pred 1919 izpolnil posebno nalogo v dviganju izobrazbene ravni in v navajanju k branju med prekmurskimi Slovenci.« dr. Vilko Novak, Izbor prekmurskega slovstva, Ljubljana 1976, str. 93

»Temeljna vsebinska zasnova Novin ni bila le politična, čeprav je bilo v vsaki številki tudi precej čisto političnih člankov, ampak tudi verska in pastoralna. Objavljale so versko-poučne, vzgojne in kulturno-zgodovinske članke ter leposlovje. Bile so obenem tudi glasilo prekmurskih izseljencev in zdomcev.« dr. Jožef Smej, Pastoralna dejavnost Ivanocyjevega kroga, Maribor 1975, str. 77

»Njihov najvažnejši cilj v madžarski državi je bil: dvigati med našimi ljudmi slovensko zavest. V dvajsetih letih so Novine poleg političnega oblikovanja vodile borbo za popolno gimnazijo v Soboti, za pravično delitev agrarne zemlje, za Martinišče – zavod za revne dijake, za pravico do domačega jezika – narečja, borbo proti liberalizmu in škodljivim vplivom raznih ideologij.« Lojze Kozar, v: Kleklov simpozij v Rimu, Celje 1995, str. 126

»Ob narodnostnem pomenu Novin za Prekmurje ne smemo prezreti vloge, ki so jo imele tudi na prosvetnem področju. M. Slavič ugotavlja: 'Klekl je v svojih Novinah začel učiti ljudstvo čitati, ker so bile v tem času samo madžarske šole …'« dr. Stanislav Zver, Jožef Klekl, Prekmurski Čedermac, Koper 2001, 96

»Med množico časnikov, ki so izhajali v Prekmurju, je edinstven primer Kleklov tisk, za katerega velja, da verjetno nobena pokrajina v Sloveniji že pred 1. svetovno vojno in vse do leta 1944 ni imela toliko in tako razširjene katoliške periodike, kot je bila njegova.« Dr. Peter Štumpf, Jožef Klekl st., doktorska disertacija, Ljubljana 2002, str. 167


Uredniki Novin:

1913-1917 Jožef Klekl st.
1917-1919 Jožef Klekl ml.
1920-1925 Jožef Klekl st.
1926-1929 Ivan Jerič, Franc Bajlec
1929-1932 Franc Bajlec, Franc Kolenc
1933 Jožko Maučec, Vilko Novak
1934-1939 Jožef Klekl st.
1940-1941 Ivan Camplin, Matija Balažic
Vir: Lojze Kozar, Pomen Novin za Slovensko krajino, v: Kleklov simpozij v Rimu, Celje 1995

Poti Novin:

"Po drugi svetovni vojni je bilo delo Jožefa Klekla in sodelavcev s silo zaustavljeno. Kar nekaj desetletij je minilo, preden so Jožef Smej, Lojze Kozar, Vilko Novak in drugi smeli narediti nekaj stopinj na področju tiska in ljudem podarjati STOPINJE, koledar ali zbornik Pomurskega pastoralnega področja, ki ima zdaj škofijski žig. Sčasoma so priklile na dan še POTI K BOGU, ki so sedaj pomembno škofijsko glasilo, čeprav izidejo samo štirikrat letno.
Ustanovitev Škofije Murska Sobota je pomenila korak više tudi na področju oznanjevanja. Pripravljena je bila ŠKOFIJSKA SPLETNA STRAN, ki sedaj pod budnim očesom Pastoralne službe napoveduje, obvešča, seznanja, spodbuja, krepi in usmerja vse, ki si želijo hitrih informacij, dobrih novic in trdnih temeljev življenja. Škofijska spletna stran je sodoben medij, ki na današnjemu človeku primeren način dela tisto, kar sta začela sv. Ciril in Metod, nadaljevali pa so Küzmič, Ivanocy, Klekl in drugi." Lojze Kozar ml., Posebna številka Poti k Bogu ob 100-letnici Novin, Poti Novin, str. 1.