Zunanji minister dr. Anže Logar obiskal šolo v Ruandi, ki jo je zgradila Slovenija

25.10.2021 Ruanda Dobrodelnost, Karitas

Minister za zunanje zadeve RS, dr. Anže Logar, je v ponedeljek, 25.10.2021, v sklopu srečanja ministrov Afriške in Evropske unije v Ruandi obiskal osnovno šolo Sv. Vincencija Pavelskega v Kigaliju. Gradnjo te šole je v letih 2013 in 2014 podprla Slovenska karitas v sodelovanju s slovenskimi misijonarkami s pomočjo akcije Za srce Afrike in ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije ter Misijonskega središča. Veliko hvaležnost za šolo je ministru Logarju ob njegovem obisku izrazilo 369 učenk in učencev iz revnih družin, ki so deležni dobre vzgoje in izobrazbe v tej šoli, njihovi starši in učitelji, sestre usmiljenke, ki vodijo to šolo, misijonarka s. Anka Burger, ter sodelavci Caritas Ruanda.

Tudi Slovenska karitas je ministru Logarju iskreno hvaležna za obisk šole v Kigaliju, saj je s tem izrazil pomembnost uradne razvojne pomoči, ki jo Republika Slovenija namenja najrevnejšim državam. Izgradnja te šole, je eden od enajstih razvojnih in humanitarnih projektov Slovenske karitas v Afriki za pomoč najrevnejšim do dostojnejšega življenja, ki jih je sofinanciralo Ministrstvo za zunanje zadeve RS od leta 2008 dalje v skupni vrednosti 1 mio evrov.

"Ta šola je dokaz, da razvojna pomoč, če pride v prave roke, lahko bistveno pripomore k razvoju lokalne skupnosti, k temu, da izobrazbi mlade prebivalce in s tem postavi trdne temelje tudi za prihodnost. Vesel sem, da je Slovenija pri tem pomagala," je dejal zunanji minister dr. Anže Logar ob obisku šole in nadaljeval: »Zelo sem zadovoljen, da smo v mojem mandatu podpisali tudi sporazum o strateškem partnerstvu s Slovensko karitas s čimer omogočamo še več projektov za pomoč skupnostim v tem depriviligiranem delu sveta.«  Več o strateškem partnerstvu na tej strani.

Učenke in učenci osnovne šole Sv. Vincencija Pavelskega v Kigaliju so ministra Logarja pričakali z s slovenskim napisom »Dobrodošli«. Svojo veliko hvaležnost, da imajo možnost hoditi v to osnovno šolo, kjer so deležni dobre izobrazbe, so izrazili s petjem, plesom, recitiranjem pesmi v angleščini … Otroci iz revnih družin v Ruandi imajo namreč običajno možnost obiskovati le prenatrpane javne šole, ker jih je premalo za vse otroke in je kakovost izobrazbe zelo nizka. V številnih primerih celo  ne hodijo v šolo, ker jim starši zaradi revščine ne morejo plačati šolnine, kupiti šolske uniforme, potrebščin… V tej privatni šoli pa sestre pri izobraževanju dajejo prednost revnim otrokom za njihovo lepšo prihodnost. Ministru Logarju se je za šolo zahvalil tudi predstavnik vseh staršev. Več o izgradnji šole na tej povezavi.

Misijonarka sestra Anka Burger, ki deluje v Ruandi, pa mu je dejala: »Zelo smo počaščeni in veseli Vašega obiska, da boste lahko videli vsaj nekaj, kar je bilo realizirano s pomočjo Ministrstva za zunanje zadeve iz Slovenije. V imenu vseh sester naše province v Ruandi in Burundiju se vam zahvaljujem za vso pomoč, ki smo je bili deležni tukaj. Bilo je izvedenih več projektov v sodelovanju s Slovensko karitas: gradnja šol, zdravstvenih centrov, vodnjakov, porodnišnic … Vse to danes služi namenu, za katerega so bili zgrajeni. To je  velika pridobitev za nas sestre in za lokalni kader, ki dela v teh ustanovah, zlasti pa za ljudi, ki prihajajo k nam. Sami vidite, kako so otroci veseli, da lahko obiskujejo to šolo in se učijo v lepih prostorih. Take investicije so vedno poplačane, ker je treba vzgajat otroke za boljši jutri. Tudi vse kar je bilo narejeno za ljudi v zvezi z našimi zdravstvenimi centri, kjer jim sedaj lahko nudimo bolj kvalitetne usluge v primernih prostorih. Tudi ljudje so veseli in ponosni, da imajo na razpolago vse te infrastrukture. Res, iz srca hvala za vse

Ministru Logarju se je za finančno  podporo že drugega razvojnega projekta, zahvalil tudi generalni tajnik Caritas Ruanda, Jean Marie Twagirayezu. V partnerstvu s Slovensko karitas in ob podpori Ministrstva za zunanje zadeve RS izvajajo projekt, ki je namenjen trajnostnemu upravljanju z vodo in drugimi viri do boljših pogojev za zdravje in življenje najranljivejšim družinam in širše populacije v okrožju Karongi za zahodu Ruande. Preko projekta, ki poteka v letih 2021 do 2023 bo zagotovljena pitna vodo in izboljšanje higiene z obnovo 4 vodovodnih sistemov, gradnjo vodnjakov in postaj za umivanje rok. 1.450 ljudi iz najrevnejših družin bo Caritas Ruanda usposobila za zagon obrti, boljše kmetijske prakse, jim zagotovila koze, semena ter milo skupaj z ozaveščanjem o preventivi pred COVID-19. Ob tem je g. Twagirayezu ministru Logarju dejal: »Z dostopnostjo, ki jo ima Caritas Ruanda na terenu in v sodelovanju s sestrami usmiljenkami smo prepričani, da so sredstva slovenske vlade v pravih rokah. Kmalu bomo z vami delili rezultate, ki se bodo odrazili v zadovoljstvu ranljivih oseb, ki bodo živeli bolj dostojno življenje, prispevali k razvoju družbe in se zavzemali za trajnostno kmetovanje za prihodnje generacije.« Več o projektu na tej strani.

Slovenska karitas je ministru dr. Logarju ob zasedanju zunanjih ministrov Afriške in Evropske unije  26.10.2021 v Kigaliju, posredovala tudi priporočila mednarodne mreže Caritas Europe in Caritas Afrike. Prosila ga je naj se zavzame, bo nov partnerski okvir med EU in Afriko vključeval kot svoje glavne cilje trajnostni in človekov razvoj ter zmanjševanje neenakosti, še posebno v luči novih velikih izzivov, ki jih prinaša pandemija Covid-19. Nov okvir naj temelji na enakovrednem partnerstvu in naj neposredno naslavljava in vključuje dejanske življenjske izkušnje in potrebe marginaliziranih skupin ljudi, da bo njihov glas slišan in upoštevan. S tem se bo uresničevala tudi Agenda 2030 za trajnostni razvoj, katere glavno vodilo je, da nihče ne bo ostal ob strani in bi vsak lahko živel dostojno življenje. Več o priporočilih Karitas na tej strani.

Peter Tomažič

Generalni tajnik Slovenske karitas