Zoom večeri z naslovom 'Človekova identiteta pred izzivom'

23.10.2023 Ljubljana Izobraževanje , Mladina

Slovenski katehetski urad vabi na predavanja, ki jih pripravlja z Inštitutom Integrum. Nadaljujejo sklop srečanj "Temeljna človekova identiteta", ki so potekala v sodelovanju z organizacijo Person & Identity.

Namenjena so katehetom, pedagoškim delavcem in staršem. Sklenili jih bodo s katehetskim simpozijem (5.-7. 2. 2024), na katerem bodo iskali pot, kako na tematiko odgovoriti v katehezi.

  •     9. oktober 2023 ob 20.00 - dr. Gabriel Kavčič: Krščanska antropologija na področju spola in telesnosti
  •     16. oktober 2023 ob 20.00 - mag. Mojca Belcl Magdič: Teorija spola v slovenski družbi
  •     23. oktober 2023 ob 20.00 - Okrogla miza “Odziv staršev, pedagogov, katehetov na krizo identitete”