Znanstveni simpozij cerkvenih pravnikov v Poreču

8.10.2016 Poreč, Hrvaška Cerkveno pravo, Izobraževanje

V Poreču je 7. in 8. oktobra 2016 pod naslovom Postopki ugotavljanja ničnosti zakonapričakovanja in izzivi reforme postopka potekal deseti mednarodni znanstveni simpozij cerkvenih pravnikov. Program simpozija je dostopen na povezavi: http://hrvatsko-kanonisticko-drustvo.hr/najava-x-medunarodnog-simpozija-crkvenih-pravnika-u-porecu/.

Simpozij sta pod sponzorstvom Hrvaške škofovske konference in ob sodelovanju Zagrebške ter Poreško-puljske škofije pripravila Hrvaško društvo cerkvenih pravnikov in Teološka fakulteta Univerze v Zagrebu. Posveta so se udeležili cerkveni pravniki in sodelavci cerkvenih sodišč s Hrvaške, iz Bosne in Hercegovine, Srbije in Slovenije. Slednjo so zastopali p. Viktor Papež OFM, Andrej Saje in Igor Luzar. Na njem sta dejavno sodelovala tudi profesorja rimskega prava zagrebške pravne fakultete. Na simpoziju sta bila tudi cerkvena pravnika: dubrovniški škof Mate Uzinić, duhovni voditelj omenjenega društva ter domači škof Dražen Kutleša.

Na predvečer začetka simpozija je društvo cerkvenih pravnikov imelo letni občni zbor. Podpredsednik društva Josip Šalković je v petek, 7. oktobra 2016, prvi dan simpozija, predstavil pripravo in potek sprememb ničnostnih postopkov, ki so rezultat izredne (2014) in redne škofovske sinode (2015), posvečene družini. Postopkovne spremembe so bile objavljene v obliki apostolskega pisma papeža Frančiška 8. septembra 2015 z naslovom Gospod Jezus, usmiljeni sodnik (Mitis Iudex Dominus Iesus). V skladu s sklepi sinode so spremembe namenjene poenostavitvi in skrajšanju sodnih ničnostnih postopkov in skrbi za razporočene ter njihovi večji vključenosti v cerkvena občestva. Škof Uzinić je izpostavil novost, ki je v večji odgovornosti škofa pri vodenju postopkov, še zlasti kratkega postopka, ki je celoti v njegovi osebni pristojnosti.

Prva predavanja so bila osredotočena na vzroke in ozadja sprememb ničnostnih postopkov ter vlogo krajevnega škofa kot sodnika v kratkem postopku, ki je ena od največjih sprememb reforme. Predavatelji so predstavili postopek in tek pravde v rednem postopku ter spremembe in kriterije za izbiro pristojnega sodišča. Ob upoštevanju kanonsko in rimsko pravne tradicije so bile predstavljene spremembe in dileme glede vloge in števila prič v posamezni pravdi, tek pravde, ki se konča s sodbo, na katero je možen priziv. Prvi dan popoldne so si udeleženci simpozija ogledali staro mestno jedro z Eufrazijevo baziliko, biserom zgodnje bizantinske umetnosti iz 6. stoletja. Obiskali so tudi samostan svetega Petra v gozdu (sv. Petar u Šumi) in v Svetvinčenatu obhajali sveto mašo, ki ji je predsedoval upokojeni poreško-puljski škof Ivan Milovan. Škof Milovan je navzočim predstavil življenje blaženega mučenca Miroslava Bulešića (1920–1947), ki je bil rojen v tej župniji, danes pa v oltarju hranijo njegove relikvije.

V soboto, 8. oktobra 2016, drugi dan simpozija, je bil najprej predstavljen kratek postopek ugotavljanja ničnosti zakona pred škofom, ki je še vedno pravi sodni postopek. Kriteriji za presojanje ostajajo enaki kot doslej, ničnosti odslej ni mogoče doseči lažje, temveč hitreje, če za to obstajajo tehtni razlogi. Osvetljena je bila tudi dilema glede najstarejšega sufraganskega škofa (Suffraganeus antiquior) kot merodajnega sodnika v primeru pritožbe. Udeležencem je bilo predstavljeno tudi vprašanje sodnih stroškov ter brezplačnih postopkov kot znamenje bližine in usmiljenja do ubogih in ne nazadnje postopka trdnega in neizvršenega zakona.

Simpozij se je zaključil z okroglo mizo, kjer so razpravljavci osvetlili še druge aktualne teme, povezane z izzivi pastoralnega pogovora in razločevanja pred začetkom ničnostne pravde. Škof Kutleša je ob sklepu pravnikom položil na srce, naj oni sami prvi gojijo usmiljenje in sočutje do vseh ranjenih in pomoči potrebnih, pri čemer naj jih vodita pravičnost in iskanje resnice o zakonu ter zvestoba katoliškemu nauku.

 

Andrej Saje