Znanstvena monografija Temelji kazenskega kanonskega prava

Pričujoča znanstvena monografija je bogata z izborom raznovrstnih virov in literature. Zahtevnemu bralcu bo to v pomoč pri nadaljnjem poglabljanju v kazensko kanonsko pravo. Kazalo je dragoceno za vsako pravniško knjigo in tudi v tem primeru bralcu nudi orientacijo po zapletenem prepletu številnih pravnih pojmov in institutov. Z dobrim poznavanjem kazala je branje pravniškega besedila veliko lažje in plodovitejše.

Na naslovnici znamenitega dela Phillipa Marie Renazzija iz leta 1794, Elementa Juris Criminalis, je kaligrafska upodobitev Justicije, rimske boginje pravice, ki v desni roki drži tehtnico z utežjo in oljčno vejico, v levi pa odprto, na njena kolena opirajočo se knjigo. Pod njenimi nogami je meč, ob njej pa trak, na katerem je v latinščini zaobjeta ena od maksim kazenskega prava (in s tem pravičnosti v družbenih odnosih): Ne maior poena quam culpa sit (naj kazen ne bo večja od krivde).

(odlomka iz recenzij)

Izdala: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani

Naročila:
Ognjišče, Slomškova založba

[email protected]